Biała Podlaska: Wybrano skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na nową kadencję

Biała Podlaska: Wybrano skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na nową kadencję

Podczas posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w piątek 17 maja prezydent Białej Podlaskiej Michał Litwiniuk wręczył jej członkom powołania. Szczególnym gościem była posłanka Marta Wcisło.

W spotkaniu uczestniczyli także naczelnik gabinetu prezydenta Wojciech Sosnowski oraz dyrektor Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej Maciej Buczyński.

Przewodniczącą komisji ponownie została Anna Stolarczuk.

Członkowie komisji będą pomagać osobom dotkniętym problemami alkoholowymi, edukować i działać na polu profilaktyki oraz pilnować zasad sprzedaży alkoholu, tak jak w poprzedniej kadencji.

Skład komisji:

Agnieszka Dzwonnik

Katarzyna Pietraszkiewicz

Sylwia Kuszneruk-Winiewska

Małgorzata Nikolska

Maciej Tarasiuk

Marcin Kozakiewicz

Wojciech Dzwonnik

Zdzisław Kozłowski

Sylwia Jaworowska

Michał Kulicki

Do kompetencji MKRPA należeć będzie m.in.: pomoc rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, motywowanie do powstrzymywania się od spożywania napojów alkoholowych, inicjowanie działań o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym oraz nadzór nad przestrzeganiem warunków i zasad sprzedaży alkoholu.

W ramach komisji działają następujące zespoły problemowe: zespół motywacyjno-interwencyjny, zespół ds. profilaktyki, zespół ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W skład komisji wchodzą osoby posiadające przeszkolenie w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy.

zdjęcia UM Biała Podlaska

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy