102 miliony na inwestycje

102 miliony na inwestycje

Uchwała budżetowa została przyjęta na sesji 30 grudnia

BIAŁA PODLASKA Podczas ostatniej sesji Rady Miasta 20 grudnia głosowano nad projektem budżetu na 2020 rok. Wcześniej z jego założeniami mogli zapoznać się radni i naczelnicy. Na inwestycje w nowym roku pójdą ponad 102 mln zł, planuje się też zaciągnięcie kredytu.

Po stronie wydatków 432 mln zł, dochody na poziomie prawie 410 mln zł oraz 102 mln zł na inwestycje – tak przedstawia się w uogólnieniu budżet na 2020 r. To pierwszy autorski budżet obecnego prezydenta, poprzedni bowiem przejął po byłym włodarzu i jedynie naniósł swoje poprawki.

Oświata studnią bez dna

Jeśli chodzi o stronę wydatkową, jak co roku największą kwotę pochłania oświata (153,5 mln zł, czyli ponad 35 proc.) oraz polityka rodzinna (89,4 mln zł – 20,7 proc.). Przy oświacie warto zatrzymać się nieco dłużej, bowiem wydatki te są o kilkanaście mln zł wyższe niż w poprzednich latach. Subwencja oświatowa na 2020 r. wyniesie 109,4 mln zł, a więc miasto musi dołożyć ponad 44,1 mln zł. Na same inwestycje w obszarze oświaty z budżetu miasta pójdzie ponad 1,8 mln zł.

Wśród wydatków bieżących spora część zostanie przeznaczona na wynagrodzenia (prawie 146,8 mln zł), i jest to więcej niż w poprzednim roku, kiedy wydano na nie 134,4 mln zł. Wzrost jest spowodowany podwyższeniem płacy minimalnej ustanowionej przez rząd.

Jeśli chodzi o wydatki związane z gospodarką odpadami, planuje się, że po wprowadzonej niedawno podwyżce, która ma obowiązywać od nowego roku, system ma się bilansować. Wydatki będą kształtowały się na poziomie 9,9 mln zł, i tyle ma wpłynąć z opłat od mieszkańców. Warto dodać, że w poprzednich latach miasto dokładało do systemu najpierw ponad 1 mln zł (w 2017 r.), później 2, a ostatnio 3 mln zł. Istotnym wydatkiem jest także wykup gruntów za 3 mln zł.

Szeroki front inwestycyjny

To, na co mieszkańcy czekają najbardziej, to inwestycje. Wspomnijmy o kilku najważniejszych. Spora kwota, bo aż 6,1 mln zł, zostanie przeznaczona na kontynuowanie inwestycji związanej z przebudową miejskiego stadionu. Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska (etap I) pochłonie 3,7 mln. zł. Na projekt "Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska" z budżetu miasta pójdzie 10,2 mln zł.

Na drogi osiedlowe zaplanowano 3 mln zł, remonty dróg – 1 mln zł, chodniki – 350 tys. zł, przebudowę ulicy Podmiejskiej – 800 tys. zł, budowę ul. Armii Krajowej od A. Fieldorfa do Francuskiej – 1,4 mln zł, parkingu przy parku Radziwiłłowskim – 800 tys. zł, budowę i przebudowę jezdni i chodników wspólnie z podmiotami zewnętrznymi – 700 tys. zł.

W planach jest także realizacja inwestycji z budżetu obywatelskiego. Są to: droga i chodnik w ulicy S. Batorego (336 tys. zł), zagospodarowanie terenu przy TOP-54 (150 tys. zł), boisko wielofunkcyjne przy ul. Rewakowicza (237 tys. zł), plac zabaw i siłownia przy ZSS przy ul. Orzechowej i przy osiedlu Biawena (335 tys. zł), wybieg dla psów przy schronisku przy Olszowej i zagospodarowanie terenów zielonych (226 tys zł) oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Zagrodowej, renowacja pomnika, modernizacja boiska (109 tys. zł).

Cały artykuł dostępny w papierowym i cyfrowym wydaniu tygodnika Podlasianin od 30 grudnia

Justyna Dragan

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: