Znakomite wyniki uczniów kodeńskich szkół

Znakomite wyniki uczniów kodeńskich szkół

Tytuł Najlepszego Absolwenta Szkoły Podstawowej im. kpt. Michała Fijałki otrzymali: Aleksandra Marecka, Aleksandra Kościuczuk, Piotr Falkiewicz i Rafał Komor

GMINA KODEŃ Wyniki tegorocznych egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasistów pozytywnie świadczą o poziomie nauczania w kodeńskich szkołach. Tutejsi uczniowie przebili krajową średnią we wszystkich zakresach.

– W mijającym roku szkolnym odbyły się dwa egzaminy kończące. Jeden dla uczniów trzecich klas gimnazjum, drugi dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej. Wyniki, jakie zostały przedstawione po sprawdzeniu egzaminów, są jeszcze lepsze niż w ubiegłym roku, kiedy już były bardzo dobre – z dumą informuje Andrzej Krywicki, zastępca wójta gminy Kodeń.

Wyniki egzaminów we wszystkich zakresach są wyższe co najmniej o kilka punktów procentowych. Uczniowie gimnazjum i klas ósmych z gminy Kodeń najlepiej poradzili sobie z językiem rosyjskim. Przebili średnią krajową o około 17 procent (77,5 proc. w gimnazjum i 78 proc. w szkole podstawowej).

Równie dobrze poszło im na egzaminie z języka ojczystego. Kodeńskie gimnazjum uzyskało średnią 72,3 proc, natomiast szkoła podstawowa 74 proc. Biorąc pod uwagę średnią krajową, wynoszącą 63 proc., jest to spore osiągnięcie. Warto zaznaczyć, że wynik uczniów szkoły podstawowej jest najwyższy w powiecie bialskim. Uczniowie tej placówki dobrze poradzili sobie także na egzaminie z matematyki. Wynik 50-procentowy zajął drugie miejsce w powiecie bialskim.

Gratulujemy uczniom i nauczycielom. Przypomnijmy, że był to ostatni egzamin gimnazjalny w historii. Od 1 września ten typ szkół przestanie istnieć i uczniowie pisać będą egzaminy na zakończenie ósmej klasy.

(sb)

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: