Zmiany w budżecie były konieczne

Zmiany w budżecie były konieczne

BIAŁA PODLASKA Kwestie budżetowe zawsze są najistotniejsze dla mieszkańców miasta, stąd za jedną z ważniejszych uchwał ostatniej sesji Rady Miasta należy uznać tę związaną z wniesieniem poprawek do budżetu. 

Podczas sesji 29 maja prezydent Michał Litwiniuk mówił o tym, jak sytuacja związana z koronawirusem wpływa na stan kasy miejskiej. – Jak każdy samorząd stanęliśmy w obliczu zmian, które wymógł na nas stan epidemiczny. W związku z mniejszymi wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, nasze dochody zmniejszyły się o ponad 3,4 mln zł za sam tylko kwiecień. Dlatego konieczne jest zrównoważenie budżetu po stronie wydatkowej – na tym polega rozsądne gospodarowanie finansami publicznymi – mówi prezydent Michał Litwiniuk.

Potwierdzeniem logiczności i słuszności zaproponowanej zmiany w budżecie było 17 głosów radnych, którzy ją poparli. – W obliczu trudnej sytuacji naszych przedsiębiorców, jako jeden z nielicznych samorządów zdecydowaliśmy się na bardzo znaczącą pomoc, której wartość to nawet 7 mln zł. Tę uchwałę Rada Miasta przyjęła już miesiąc temu. Wszystko to będzie miało odzwierciedlenie w naszym budżecie. Umiejętne gospodarowanie finansami miasta dało nam jednak ten komfort, że nie musieliśmy dokonywać drastycznych zmian. Dlatego też zmniejszyliśmy udział wydatków inwestycyjnych jedynie o 2,5 mln zł. Oznacza to nie rezygnację, lecz przeniesienie w czasie – korektę w harmonogramie prac na ulicy Podmiejskiej – informuje prezydent.

Istotną zmianą po stronie wydatków inwestycyjnych była też konieczność dostosowania dochodów i wydatków w ramach projektu „Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska”. – Spowodowały ją okoliczności niezależne od nas, czyli rezygnacja z udziału Gminy Wiejskiej Biała Podlaska. Co szczególnie cieszy, uzyskaliśmy wstępną zgodę marszałka województwa lubelskiego na zwiększenie dofinansowania prac na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów – dodaje włodarz.

Zmiana w projekcie budżetu wiązała się też z Budżetem Obywatelskim. Polegała na przesunięciu między zadaniami kwoty 130 tys. zł, co pozwoli na budowę wielofunkcyjnego boiska przy ul. Rewakowicza. Zresztą Budżetu Obywatelskiego dotyczy także inna bardzo ważna uchwała: na ten rok przeznaczono na niego 1,8 mln zł.

Redakcja

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: