Zgłoś się do 9. Powiatowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej Solistów w Kodniu

Zgłoś się do 9. Powiatowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej Solistów w Kodniu

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu, przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Białej Podlaskiej, po raz dziewiąty organizuje – 23 maja – Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej Solistów.  

Festiwal ma zasięg powiatowy. Rozstrzygnięty będzie w następujących kategoriach solistek i solistów: przedszkole, szkoła podstawowa klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8, szkoła ponadpodstawowa, placówki dla osób z niepełnosprawnością. Uczestnik festiwalu może wykonać jeden polski utwór muzyczny z aranżacją lub akompaniamentem.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia oraz dokumentów związanych z RODO do czwartaku 16 maja br. na adres poczty elektronicznej kontakt@domkulturywkodniu.pl lub osobiście w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu, ul. Rynek 4, 21-509 Kodeń, tel. 83 375 41 37. Wiadomość  należy zatytułować: Zgłoszenie „Festiwal solistów”.

Uczestnicy festiwalu przywożą ze sobą podkłady muzyczne, wyłącznie dobrej jakości format WAVE, MP3 na pendrive. Czas na wykonanie utworu wynosi maksymalnie 5 minut. Udział w festiwalu jest bezpłatny. Uczestnicy przyjeżdżają z opiekunem na własny koszt. Na karcie zgłoszenia znajduje się podpis opiekuna artystycznego, który odpowiada za poziom przygotowania uczestnika.

Jury powołane przez organizatorów wyłoni zwycięzców etapu w poszczególnych kategoriach wiekowych na podstawie: doboru repertuaru (tekstu i muzyki) dostosowanego do wieku i możliwości wykonawczych uczestników, umiejętności wokalnych, ogólnego wyrazu artystycznego i zaangażowania: ruch sceniczny, oddanie klimatu piosenki.

Festiwal odbędzie się 23 maja 2024 r. w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu, o godzinie 10.

Celem festiwalu jest: wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcanie jej do pracy twórczej w zakresie muzyki, propagowanie piosenki polskiej wśród dzieci i młodzieży, promocja młodych wykonawców biorących udział w konkursie, popularyzacja piosenek, walorów artystycznych i wychowawczych, rozwijanie talentów estradowych, kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy