Zawodówka we współpracy z PGE

Zawodówka we współpracy z PGE

Zachęcanie młodzieży do wybierania kierunków technicznych było jednym z priorytetów Targów Edukacyjnych PGE Dystrybucja, w których wziął udział dyrektor bialskiego ZSZ nr 2. Owocem spotkania było podpisanie listu intencyjnego o współpracy z PGE, na której najwięcej zyskają uczniowie.

Targi zorganizowano 16 marca, a listy intencyjne podpisały szkoły zawodowe w województwach: lubelskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim i świętokrzyskim. Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek zwrócił uwagę na ogromny deficyt fachowców różnych branż na rynku pracy i konieczność realizacji działań promujących i wspierających szkolnictwo zawodowe.

Tę potrzebę dobrze rozumie Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej, który na targach reprezentował dyrektor Ryszard Dołęga. Placówka od kilku lat współpracuje z lokalnymi firmami i proponuje system kształcenia i szkolenia młodzieży zgodny z zapotrzebowaniem pracodawców i lokalnego rynku pracy. Warto w tym miejscu wspomnieć o współpracy chociażby z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej.

– Zawarte porozumienie o współpracy w ramach programu „Wsparcie kształcenia zawodowego” to kolejny krok w kierunku wspólnego działania pracodawców i placówek oświatowych na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego. Program PGE Dystrybucja realizowany będzie poprzez różne formy współpracy, m.in. klasy patronackie, staże i praktyki oraz wspólne działania promocyjne, mające zachęcać młodzież do wyboru zawodów technicznych – mówi Iwona Kuzawińska z ZSZ nr 2.

Prezes Zarządu PGE Wojciech Lutek podkreślił podczas spotkania znaczenie kształcenia specjalistów sektora energetycznego i potrzebę kompleksowego programu współpracy szkolnictwa z branżą energetyczną.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: