Z Tucznej do Sławatycz już nie po wybojach

Z Tucznej do Sławatycz już nie po wybojach

GMINA TUCZNA Zakończył się trwający od wielu lat drogowy koszmar kierowców korzystających z trasy między Tuczną i Sławatyczami. Wyremontowany został ponad 4-kilometrowy odcinek szosy powiatowej w kierunku przejścia granicznego Sławatycze-Domaczewo, który znajdował się w najgorszym stanie.

Otwarcie zmodernizowanego odcinka drogi powiatowej nr 1051L przebiegającej przez Zalesie – Chotyłów – Piszczac – Tuczna – Sławatycze odbyło się w piątek 25 października w Międzylesiu. Wyremontowany został fragment tej trasy o długości 4,4 km pomiędzy miejscowościami Ogrodniki-Matiaszówka na granicy gmin Tuczna i Sławatycze. Prace odbywały się w ramach projektu „Poprawa dostępności Powiatu Bialskiego i Rejonu Brzeskiego dzięki budowie i przebudowie infrastruktury komunikacyjnej prowadzącej do przejścia granicznego Sławatycze – Domaczewo”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020”. Budowa rozpoczęła się wiosną, a wykonawcą robót była bialska firma PRD Leszka Horeglada. Łączny koszt inwestycji wyniósł 5 mln 860 tys. zł

– Nawierzchnia była w bardzo złym stanie. Całość zadania objęła wzmocnienie tej nawierzchni kruszywem , na to warstwa wiążąca i warstwa ścieralna licząca 4 cm. Oprócz tego projekt obejmuje budowę zatok autobusowych, przystanków, skrzyżowań z drogami i poprawienie odwodnienia – mówiła Krystyna Beń, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej w kwietniu 2019 r., gdy wbijano symboliczną łopatę pod budowę drogi.

Pod koniec października, zgodnie z planem wyremontowana droga oficjalnie została oddana do użytku. Z inwestycji cieszą się władze gminy Tuczna, gdyż m.in. do miejscowego urzędu niejednokrotnie trafiały skargi od mieszkańców czy przyjezdnych na fatalny stan nawierzchni na odcinku między Matiaszówką a Ogrodnikami.

– Ta droga jest bardzo ważna, bo jej stan sprzed remontu wykluczał naszą miejscowość i gminę z ruchu tranzytowego. W drodze do przejścia granicznego w Sławatyczach kierowcy, zarówno ci z Polski jak i z Białorusi omijali ten odcinek ze względu na potężne dziury. Nowa droga powstała w ramach projektu transgranicznego Polska- Białoruś. Starostwo w partnerstwie z obwodem brzeskim przygotowało projekt, dzięki któremu udało się pozyskać dofinansowanie na przebudowę tego odcinka. Mimo tego, że jest to droga powiatowa, gmina również wsparła powiat w tym zadaniu – tłumaczy Zygmunt Litwiniuk, wójt gminy Tuczna.

Teraz mieszkańcy okolicznych miejscowości i kierowcy uczęszczający tą trasą w kierunku przejścia granicznego chętnie korzystają z nowego asfaltowego dywanika. – Obserwuję zwiększenie natężenia ruchu na tym odcinku. Widać to nawet w naszych placówkach handlowych, gdzie jest więcej klientów. Mam nadzieję, że remont tej drogi wpłynie na rozwój naszej gminy i poskutkuje nowymi miejscami pracy. Do wykonania pozostał jeszcze odcinek tej drogi do Tucznej liczący około 3 kilometrów. On jest w znacznie lepszym stanie. Będziemy szukali możliwości pozyskania dofinansowania na ten cel, gdyż gmina z własnego budżetu nie jest w stanie zrealizować takiego zadania – dodaje Litwiniuk.

Droga połączyła nie tylko dwie gminy: Tuczną i Sławatycze. Wspólnie zrealizowany przez Powiat Bialski i Rejon Brzeski projekt daje nadzieję na jeszcze lepszą współpracę samorządu z sąsiadami z Białorusi czy Ukrainy.

– Wybudowana droga to wspólny sukces wielu osób, instytucji i firmy, która tę drogę wybudowała. Starania o jej budowę trwały ponad 8 lat. Dzisiaj widać, że warto było być konsekwentnym i konstruktywnym w zabieganiu o tę inwestycję. Wybudowana droga to część wielkiego transgranicznego projektu Polska-Białoruś-Ukraina. Bliźniaczy odcinek drogi powstał również po stronie Białoruskiej, co w znacznym stopniu polepszy niestety słabą do tej pory wymianę gospodarczą, turystyczną i handlową pomiędzy naszymi państwami. To ogromna szansa na rozwój tej części Powiatu Bialskiego. Inwestycja oprócz wybudowania tego odcinka drogi powiatowej objęła również zakup niezbędnego sprzętu do jego utrzymania m.in. ciągnika, piaskarki itp – mówi Mariusz Kiczyński, przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego.

– Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które chociaż w najmniejszym stopniu przyczyniły się do realizacji tego zadania. Przede wszystkim staroście Mariuszowi Filipiukowi, Zarządowi Powiatu, radnym powiatowym, wójtowi gminy Tuczna Zygmuntowi Litwiniukowi, paniom dyrektor Krystynie Beń i Mariannie Tumiłowicz wraz z pracownikami, którzy merytorycznie zajmowali się projektem oraz wykonawcy drogi Firmie Horeglad za terminowe i perfekcyjne wykonanie powierzonego przedmiotu zamówienia. Do wykonania pozostaje jeszcze jeden odcinek tej drogi do miejscowości Tuczna, który mam nadzieję będzie realizowany gdy tylko pojawią się możliwości sięgnięcia po środki unijne lub inne zewnętrzne. Jeszcze raz dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, za to że zaangażowali się w realizację tego niełatwego projektu, który kosztował ok. 6 mln zł i został na czas wykonany – dodaje Kiczyński.

Monika Pawluk

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy