Wspólny Świat dzieli się doświadczeniami i zdobywa nowe

Wspólny Świat dzieli się doświadczeniami i zdobywa nowe

BIAŁA PODLASKA „System kompleksowej pomocy dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” - taki tytuł nosiła międzynarodowa konferencja, w której wzięli udział przedstawiciele Wspólnego Świata. Odbyła się ona 10 stycznia w Brześciu.

Konferencja jest jednym z elementów projektu Stowarzyszenia Wspólny Świat pt. „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie pomocy osobom z autyzmem na pograniczu polsko-białoruskim”, realizowanym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 i wdrażanym w ścisłej współpracy z Departamentem Edukacji Administracji Okręgu Leninskiego miasta Brześć.

Prelekcję dla uczestników wydarzenia wygłosiła Marta Łukowska-Almaszy, dyrektor Ośrodka Terapii i Diagnostyki stowarzyszenia, oraz Anna Ososińska, koordynator projektu.

– Wymiana doświadczeń w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży ze spektrum autyzmu to priorytet naszej współpracy z partnerem białoruskim. Zależy nam na tym, aby prowadzić intensywne konsultacje z naszym partnerem, obserwować bieżące trendy, dzielić się nowymi spostrzeżeniami. Możliwość dokształcania naszej kadry w tym zakresie jest wartością dodaną do realizacji działań projektowych – mówi Anna Chwałek, prezes Stowarzyszenia Wspólny Świat.

– Konferencja była bardzo ważnym wydarzeniem zarówno dla naszego Stowarzyszenia jak  i Szkoły Specjalnej w Brześciu. Cieszy duże zainteresowanie tematyką konferencji wśród terapeutów oraz rodziców – zaznacza z kolei Marta Łukowska-Almaszy.

Podczas prezentowanych na konferencji wystąpień pracownicy mieli okazję przekonać się, że narzędzia diagnostyczne, które stosowane są w stowarzyszeniu od kilku lat, są wysoko ocenianie przez białoruskich specjalistów. – Możemy więc z naszym doświadczeniem w ich wykorzystaniu służyć radą i pomocą terapeutom z Brześcia. Oferta naszego Centrum wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród obecnych na konferencji osób. Otrzymałam mnóstwo pytań dotyczących możliwości diagnozy dzieci w Białej Podlaskiej – dodaje dyrektor.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy