Wręczono wyróżnienia Dobre bo Bialskie za 2023 rok

Wręczono wyróżnienia Dobre bo Bialskie za 2023 rok
fot. Jacek Korwin

Jednym z tegorocznych laureatów nagród Dobre bo Bialskie jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Budowlane Piotra Pawlicy z Drelowa

Już po raz 22. Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, podczas gali 12 stycznia 2024 roku, wręczyło statuetki dorocznej nagrody Dobre bo Bialskie. Uroczystość uświetnił koncert Janusza Laskowskiego.

Wyróżnienia Dobre bo Bialskie oraz Gmina – Lider Samorządności wręczyli starosta bialski Mariusz Filipiuk, wicestarosta Janusz Skólimowski, przewodniczący Rady Powiatu w Białej Podlaskiej Mariusz Kiczyński oraz rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz.

– Te firmy, instytucje, samorządy nie tylko przyczyniają się do rozwoju gospodarczego naszego powiatu, ale także kształtują jego tożsamość i charakter. Dobre bo Bialskie stawia w centrum uwago tych, którzy z pasja, zaangażowaniem i profesjonalizmem przyczyniają się do sukcesu naszego regionu. Dziękuję państwu za ciężką prace, przedsiębiorczość i zaangażowanie społeczne. Jesteście nie tylko reprezentantami swoich firm i instytucji, ale także ambasadorami powiatu bialskiego, przyczyniającymi się do jego renomy i sukcesu. Gratuluję wszystkim nagrodzonym – powiedział starosta Mariusz Filipiuk.

W tym roku do szerokiego grona laureatów nagrody Dobre bo Bialskie dołączyli: Kolejowy Serwis Mobilny Sp. z o.o. w Małaszewiczach Dużych, Koło Łowieckie nr 12 Ogar w Białej Podlaskiej, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Budowlane Piotr Pawlica w Drelowie oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Łózkach podlegający Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim. Zaś liderem samorządności i jednocześnie laureatem statuetki Dobre bo Bialskie za 2023 rok została gmina Międzyrzec Podlaski.

Tradycyjnie co roku przyznawana jest też nagroda dla najlepszej biblioteki. I tak, w 16. edycji tego konkursu tytuł Biblioteki Roku Powiatu Bialskiego 2023 otrzymała Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim. Nagrodę odebrali dyrektor MBP Halina Bugajewska i wiceburmistrz Międzyrzeca Podlaskiego Paweł Łysańczuk. Jury konkursowe w tej kategorii przyznało także wyróżnienie. Wręczono je Filii w Krzewicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim z siedzibą w Wysokim. Na scenę zaproszono Jolantę Basarę, Magdalenę Chodzińską i wójta gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztofa Adamowicza.

Nagrody w postaci grawertonów wręczyli laureatom starosta bialski Mariusz Filipiuk i dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej Renata Szwed. Konkurs był adresowany do wszystkich bibliotek publicznych z terenu powiatu bialskiego. Zwycięzcą została biblioteka wyróżniająca się zaangażowaniem, pomysłowością w podejmowaniu nowatorskich zmian w swojej działalności, inicjatyw mających na celu wzbogacenie oferty biblioteki, promocji książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym oraz współpracy z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi na rzecz środowiska lokalnego.

Jubileusz 100-lecia istnienia Polskiego Związku Łowieckiego, przypadający w 2023 roku, był doskonałą okazją do przekazania tej licznej grupie społecznej życzeń i gratulacji, a także wyrazów uznania za wszelkie dokonania na rzecz lokalnej społeczności. Specjalną szklaną statuetkę odebrał łowczy okręgowy, przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Białej Podlaskiej Sebastian Santus.

W imieniu laureatów Dobre bo Bialskie głos zabrał dyrektor SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim Marek Zawada. Na galę przybyła także delegacja z partnerskiego powiatu Oberhavel z Brandenburgii.

 

A oto krótkie charakterystyki laureatów Dobre bo Bialskie:

Kolejowy Serwis Mobilny Sp. z o.o. w Małaszewiczach Dużych

Jest to innowacyjna, prężnie rozwijająca się firma rodzinna, naprawiająca tabor kolejowy w sposób mobilny. Prowadzi naprawy, przeglądy i utrzymanie lokomotyw spalinowych i elektrycznych, ciągników szynowo-drogowych, wagonów towarowych oraz kontenerów. Świadczy usługi wypożyczania ciągników szynowo-drogowych oraz prywatnego ratownictwa  kolejowego. W szerokim zakresie obsługuje Suchy Port Przeładunkowy w Małaszewiczach.

Firma świadczy usługi nie tylko na terenie Polski, ale także na kolejach innych państw, takich jak Niemcy, Czechy, Słowacja, Litwa, Ukraina, Białoruś, Estonia i Finlandia.

Firma sukcesywnie się rozwija, wprowadzając innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz  powiększając systematycznie zaplecze techniczne. Świadczy usługi konsultacyjne i doradcze w zakresie budowy, eksploatacji i utrzymania taboru kolejowego. Firma prowadzi działalność charytatywną, wspierając placówki oświatowe oraz uchodźców z Ukrainy. Posiada certyfikaty: Urzędu Transportu Kolejowego, Programu Kultury Bezpieczeństwa Transportu Kolejowego oraz Spawalnictwa. Jest także laureatem Nagrody Biznesowej Bialskopodlaskiej Izby Gospodarczej za 2022 roku w kategorii Innowacyjna Firma oraz laureatem plebiscytu Niedźwiedzie Biznesu w kategorii Firma Rodzinna, również w 2022 roku.

Wyróżnienie odebrali wiceprezes i współwłaściciel spółki Sławomir Denicki oraz dyrektor operacyjny Tomasz Denicki.

Koło Łowieckie nr 12 Ogar w Białej Podlaskiej

Koło założone zostało w 1986 roku. Przedmiotem jego działalności jest utrzymanie gospodarki łowieckiej w jak najlepszym porządku oraz zabezpieczanie pól i łąk, które są własnością rolników jako mieszkańców danego obwodu łowieckiego, przed szkodami, które wyrządza zwierzyna wolno żyjąca, w szczególności dziki. Koło jako pierwsze w naszym regionie korzystało z programu, dotyczącego odbudowy populacji zwierzyny drobnej w latach 2009-2020, w ramach którego zakupiło 50 zajęcy, które zostały wpuszczone w dzierżawionych łowiskach. Od dziesięciu lat Koło Łowieckie zakupuje bażanta i kuropatwę,  wpuszczając w swoje łowiska, celem zasiedlenia oraz zwiększenia populacji.

Koło Łowieckie Ogar bardzo aktywnie prowadzi działalność charytatywną, wspierając akcje, uroczystości i imprezy organizowane na terenie powiatu bialskiego. Wspiera domy dziecka, szkoły oraz ubogich mieszkańców gmin.

Po odbiór wyróżnienia zaproszono prezesa zarządu Jerzego Jakubiuka oraz łowczego koła Adriana Sozoniuka.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Budowlane Piotr Pawlica w Drelowie

Firma powstała w 2007 roku. Aktualnie jest liderem kompleksowych robót ziemnych i drogowych na terenie powiatu bialskiego, jak i Polski. Zatrudnia łącznie ponad 500 osób, a park maszynowy liczy ponad 420 maszyn budowlanych.

Dysponując wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą techniczną, rzetelnie wykonuje zlecenia. Poprzez rozwój i doświadczenie ciągle się rozwija, tworząc nowe miejsca pracy. Wielkość inwestycji i przychody systematycznie wzrastają – w ubiegłym roku wyniosły 200 mln zł. W ciągu ostatnich trzech lat firma zainwestowała w rozwój ponad 120 mln zł. Obecnie stan majątku wynosi 270 mln zł, w którego skład wchodzą nieruchomości, tereny przemysłowe, samochody i maszyny budowlane.

Firma z sukcesami buduje autostrady, drogi ekspresowe, a także hale przemysłowe i wały przeciwpowodziowe. Działalność biznesowa firmy stanowi istotny wkład w rozwój gospodarki nie tylko w regionie powiatu bialskiego. Aktualnie realizuje takie prestiżowe kontrakty jak: Centralny Port Komunikacyjny, autostrada A2 na odcinku Kałuszyn-Siedlce oraz Międzyrzec Podlaski-Biała Podlaska.

Ponadto wspiera wszelkie formy pomocy i zbiórki charytatywne, lokalne inicjatywy społeczno-kulturalne, udziela wsparcia dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i finansowej oraz mniejsze firmy, działające na rynku lokalnym. Jako sponsor Klubu Sportowego Drelów, ma duży wkład w rozwój dziecięcego sportu i promocję aktywnego stylu życia. Udziela wsparcia dla strzelectwa sportowego na terenie powiatu bialskiego. Sponsoruje wiele inicjatyw organizowanych przez Koło Ligi Obrony Kraju w Drelowie.

Statuetkę przekazano właścicielowi przedsiębiorstwa Piotrowi Pawlicy wraz z małżonką Janą Horodecką-Pawlicą.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Łózkach – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Łózkach powstał w 2020 roku, jako odrębnie funkcjonująca jednostka Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Zakład korzysta z zaplecza kadrowego i infrastrukturalnego Szpitala Powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim. Wykonuje świadczenia zdrowotne 85 podopiecznym.

Powstały obiekt jest efektem zasadniczej i kompleksowej rozbudowy i modernizacji istniejącego budynku szkoły. Kubatura budynku zwiększyła się o około jedną trzecią, wybudowano dodatkową kondygnację, powstał szyb windowy, zainstalowano zupełnie nowe źródła zasilania oraz sieć informatyczną. Budynek jest pozbawiony pionowych i poziomych barier architektonicznych: oprócz windy osobowej zamontowano dodatkowe dwa podnośniki dla ułatwienia komunikacji i mobilności pacjentów pomiędzy kondygnacjami, wybudowano specjalny podjazd dla pojazdów transportu sanitarnego.

Zakład dysponuje nowocześnie wyposażonymi salami, a także pomieszczeniami do rehabilitacji, terapii zajęciowej, psychoterapii. Jest też miejscem pracy dla kilkudziesięciu osób oraz ważnym dla gminy Drelów obiektem komunalnym. Stanowi wzmocnienie lokalnego systemu opieki społecznej. Projekt budowy i wyposażenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Łózkach został dofinansowany z pieniędzy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie wyniosło ponad 7,5 mln zł, a wkład własny – ponad 3,8 mln zł.

Wyróżnienie odebrali dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Marek Zawada oraz zastępca dyrektora Romuald Pietrosiuk.

Gmina Międzyrzec Podlaski – lider samorządności i jednocześnie laureat statuetki Dobre bo Bialskie za 2023 rok

Gmina Międzyrzec Podlaski to miejsce, gdzie tradycja splata się z nowoczesnością, miejsce w którym budowane jest harmonijne środowisko sprzyjające życiu i pracy. Szereg podjętych w ostatnich latach inicjatyw przyczyniło się do dynamicznego rozwoju gminy.

Jednym z ważniejszych obszarów inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej. Rozpoczęto modernizację ponad 19 km dróg gminnych. Wartość tego przedsięwzięcia przekracza 25 mln zł. Gmina skupia swoje działania także na edukacji i rozwoju najmłodszych. Przekształcenie budynku po szkole podstawowej w Jelnicy na Gminne Przedszkole i Żłobek jest znaczącym krokiem w kierunku kompleksowej infrastruktury wspierającej rozwój dzieci. Wartość tej inwestycji to 7,5 mln zł.

Działania gminy skierowane są również na pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, rozwijanie systemu edukacyjnego oraz budowanie wspólnoty lokalnej. W Strzakłach powstało Centrum Integracji i Aktywności Społecznej. Wartość inwestycji, wraz z dofinansowaniem z województwa lubelskiego, wynosi ponad 6,5 mln zł.

Na scenę po odbiór nagrody zaproszono wójta gminy Krzysztofa Adamowicza, przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Pietruka, skarbnik gminy Agnieszkę Miłosz-Tusz oraz zastępcę wójta Michała Teofilskiego.

Galę w Starostwie Powiatowym uświetniły doskonałe koncerty najpierw dobrze znanego wykonawcy takich chociażby przebojów jak „Kolorowe jarmarki” czy „Beata z Albatrosa”, czyli Janusza Laskowskiego, natomiast po wręczeniu nagród – zespołu wokalno-instrumentalnego Impressja, który przypomniał przeboje popularnych przed laty polskich piosenkarek i piosenkarzy. Ten drugi występ okraszony był informacjami o utworach, anegdotami i legendami z nimi związanymi.

Wyróżnienie Dobre bo Bialskie przyznawane jest przedsiębiorstwom, instytucjom państwowym i samorządowym, osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym i zawodowym oraz innym podmiotom, które całokształtem działalności w znaczący sposób przyczyniły się do gospodarczego lub społecznego rozwoju powiatu lub jego promocji, stwarzając wzorce dla innych firm, skutecznie konkurując na rynku osiągają coraz lepsze wyniki, prowadzą działalność społeczną lub charytatywną, wspierają środowiska lokalne lub przyczyniają się do popularyzowania osiągnięć powiatu bialskiego i zachowania zasobów dziedzictwa kulturowego.

Jacek Korwin

zdjęcia Jacek Korwin

Zobacz całą galerię zdjęć z tego wydarzenia:

22. edycja nagród Dobre bo Bialskie powiatu bialskiego

 

Sponsorzy 22. edycji Dobre bo Bialskie:

Biuro Podróży Mario Presto Biała Podlaska – Mariusz Burdzyluk

Zakłady Mięsne Łuków SA – Irena Grzesiak

Restauracja Zacisze w Międzyrzecu Podlaskim – Anna i Antoni Michalak

Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim – Wiesław Kozaczuk

Biuro Projektów i Wycen Majątkowych MDM – Piotr Dawidziuk

Zakład Wyrobów Wędliniarskich w Wysokim s.c. – Jerzy Wysokiński

Zakład Ogrodniczy w Międzyrzecu Podlaskim – Jarosław Pytlik

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej – Paweł Mincewicz

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim – Wojciech Jędruchniewicz

TKS-Trans Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej – Kazimierz Syliwoniuk

Fedro Sp. z o.o. w Osiecku – Andrzej Rząsowski

Inter Broker Sp. z o.o. Oddział w Białej Podlaskiej – Katarzyna Łuć

Gospodarstwo Rolne w Międzyrzecu Podlaskim – Łukasz Łaziuk

Zakład Ogrodniczy w Międzyrzecu Podlaski – Michał Pytlik

Zakład Mięsny Karol w Strzakłach – Ewa i Jan Brodawka

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Komunalnik Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej – Urszula Adamiak

Międzynarodowy Transport Drogowy i Spedycja Europtir w Międzyrzecu Podlaskim – Edward Leszczyński

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Terespolu – Jacek Szczepaniak

Centrum Medyczne Empatia w Międzyrzecu Podlaskim – Jakub Leszczuk

Hurtownia Samoobsługowa PHU Wysokiński Sp. z o.o. w Międzyrzecu Podlaskim – Stanisław Wysokiński

Projekty i Nadzory Drogowe Iter w Białej Podlaskiej – Teresa Harko

Investcom Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej – Waldemar Malesa

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Budomex w Białej Podlaskiej – Eugeniusz Izdebski

Horyzont Ubezpieczenia w Białej Podlaskiej – Roman Bodziak

PPHU Transbet w Białej Podlaskiej – Bożena Wojtiuk-Królak

Bank Spółdzielczy w Łomazach – Krzysztof Łojewski

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Agrostop Sp. z o.o. w Terespolu – Zdzisław Androsiuk

Sprzedaż choinek Wojciech Kołodyński w Zalesiu

Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe Konstantynów Sp. z o.o. – Władysław Rusecki

Usługi Blacharsko Lakiernicze Fiat w Łomazach – Krzysztof Kamiński

Pensjonat Uroczysko Zaborek – Lucyna i Arkadiusz Okoń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy