W zdrowym ciele zdrowy duch

W zdrowym ciele zdrowy duch

Fizjoterapia jest kierunkiem, na którym dowiesz się jak utrzymać ciało w zdrowiu, jak je leczyć w przypadku chorób, jak pracować z osobami chorymi i niepełnosprawnymi. W obecnych czasach obserwujemy kult zdrowia i ciała. Z tego względu rośnie zapotrzebowanie na specjalistów fizjoterapeutów, którzy dzięki swoim umiejętnościom pomagają utrzymać, rozwijać, przywracać zdolności ruchowe człowieka.

Czym jest fizjoterapia?
Fizjoterapia to działania, które pozwalają człowiekowi na rozwój, utrzymanie oraz powrót do maksymalnej sprawności ruchowej oraz funkcjonalnej poprzez cały okres trwania życia. Jest integralną częścią systemu opieki zdrowotnej i opieki społecznej. Fizjoterapia to poprawienie jakości życia osób niepełnosprawnych, wielu osób starszych oraz coraz częściej osób młodych, które potrzebują szeroko pojętej rehabilitacji. Studia na kierunku fizjoterapia według nowej ustawy o zawodzie fizjoterapeuty to studia pięcioletnie, jednolite studia magisterskie, które zobowiązują po ukończeniu nauki do odbycia sześciomiesięcznej praktyki zawodowej, która oczywiście trwa jeszcze w czasie studiów, podejścia do państwowego egzaminu specjalistycznego fizjoterapeutów i wpisu do rejestru fizjoterapeutów. Oznacza to, że po ukończeniu studiów zdajemy państwowy egzamin zawodowy, który nadaje nam tytuł magistra fizjoterapii i prawo wykonywania zawodu.

Czego nauczysz się na Uczelni?
W całym cyklu nauczania student zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą wykonywanie zawodu fizjoterapeuty. Absolwent nabywa umiejętności diagnozowania pacjenta wraz z właściwym doborem wykonywanych zabiegów, metod kinezyterapeutycznych, fizykoterapeutycznych, masażu przy uwzględnieniu wskazań, przeciwskazań, metodyki i obowiązujących zasad. Profil studiów ma charakter praktyczny co zapewni przyszłemu fizjoterapeucie samodzielność myślenia i profesjonalizm w podejściu do powierzonych zadań. Student nabywa umiejętności praktyczne korzystając z w pełni wyposażonych pracowni zawodowych. Ponadto Uczelnia umożliwia bezpośredni kontakt z pacjentem poprzez odbycie praktyk we współpracujących z nią podmiotach medycznych.

Perspektywy zawodowe
Co taki absolwent po ukończeniu szkoły, uczelni może robić? Absolwent studiów na kierunku fizjoterapia ma wiedzę, umiejętności, kompetencje do samodzielnego wykonywania zawodu. W związku z tym przygotowany jest do podjęcia pracy w placówkach służby zdrowia, czyli przychodniach, w szpitalach, gabinetach rehabilitacji, sanatoriach, placówkach oświatowych czyli ośrodkach szkolno-wychowawczych lub wychowawczo-rehabilitacyjnych, placówkach międzyszkolnych, tam gdzie w placówkach odbywa się gimnastyka korekcyjna, a także może być nauczycielem w medycznych szkołach zawodowych, na kierunkach na przykład medycznych po uzyskaniu oczywiście dodatkowych uprawnień pedagogicznych. Dodatkowo taki absolwent może pracować w warsztatach terapii zajęciowych, w zakładach pracy chronionej, domach pomocy społecznej, gabinetach odnowy biologicznej, placówkach i klubach sportowych, fitness klubach, a także w hotelach, tam gdzie znajdują się strefy odnowy biologicznej i spa.

Tekst i opracowanie:
mgr Katarzyna Kot-Szubińska
Fizjoterapeuta, wykładowca na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach

Więcej informacji na:

http://www.mazovia.edu.pl/najlepsze-studia-w-siedlcach-tylko-w-collegium-mazovia/

 

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: