W szkołach powstają oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy

W szkołach powstają oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy
fot. SP nr 9

BIAŁA PODLASKA Od 21 marca w bialskich szkołach rozpoczynają działalność tzw. oddziały przygotowawcze.  Dd 24 lutego do szkół/placówek prowadzonych przez miasto Biała Podlaska przybyło łącznie 65 uczniów z Ukrainy.

 

– Oddziały przygotowawcze w szkołach podstawowych SP 9 i w SP 5 oraz w IV LO dla cudzoziemców. Dzieci z Ukrainy znajdują się także w klasach już działających. Dzieci cudzoziemskie mają przyznane przez organ prowadzący dodatkowe godziny języka polskiego, w oddziale przygotowawczym jest to minimum 6 godzin tygodniowo. Wszyscy zostali przez szkoły objęci wsparciem pedagogiczno-psychologicznym. Wsparcia udziela także Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna. Pomoc jest indywidualizowana i dostosowana do sytuacji dziecka – informuje Gabriela Kuc-Stefaniuk, rzecznik UM Biała Podlaska.

Szkoły otrzymały już wytyczne, i wszelkie potrzebne informacje z MEN, Kuratorium Oświaty  jak pracować z uczniami – prowadzone są na bieżące konferencje w tej sprawie.

– Szkoły zapewniają odpowiednią opiekę lokalową i kadrową uczniom, jeżeli zaistnieje potrzeba będą zatrudniane dodatkowe osoby. W dwóch grupach przygotowawczych już dodatkowo zatrudniono pomoc nauczyciela, ze znajomością języka polskiego i języka ukraińskiego. Na chwilę obecną samorządy nie posiadają konkretnej wiedzy nt. zwiększenia subwencji w związku z trwającą sytuacją. Nowi uczniowie wprowadzani są do systemu informacji oświatowej. Powinno to skutkować zwiększeniem subwencji. Z zapowiedzi ministerialnych wynika, że dodatkowo zostaną dofinansowane także poprzez subwencję grupy przygotowawcze – wyjaśnia rzecznik.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: