W oświacie jest jeszcze dużo do zrobienia [WYWIAD]

W oświacie jest jeszcze dużo do zrobienia [WYWIAD]

Prezydent zarezerwował w budżecie miasta środki na projekt obiektu lekkoatletycznego przy SP 9, ale nie spotkało się to z akceptacją radnych, którzy na ostatniej sesji zdjęli środki na ten cel. Brakuje takiego miejsca, a mogliby z niego korzystać także mieszkańcy – mówi Stanisław Romanowski

Ze Stanisławem Romanowskim, naczelnikiem wydziału edukacji, kultury i sportu Urzędu Miasta Biała Podlaska, o wynikach egzaminów oraz planach na najbliższy rok szkolny rozmawia Justyna Dragan.

Znamy już wyniki egzaminów maturalnych. Proszę o komentarz.

– Biorąc pod uwagę ogólne wyniki, którymi w tej chwili dysponujmy, czyli zdawalność w liceach i technikach, można stwierdzić, że wyniki egzaminu maturalnego w Białej Podlaskiej są bardzo dobre. Wszystkie publiczne licea ogólnokształcące uzyskały wynik znacząco powyżej średniej krajowej. Także technika uzyskały wynik zadowalający. Oczywiście matura to nie tylko kwestia zdawalności, ale także wyniki z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Na taką analizę przyjdzie jeszcze pora. Każda szkoła będzie na pewno dokonywała pogłębionej analizy, biorąc pod uwagę wyniki z poszczególnych przedmiotów, a także poszczególnych klas czy uczniów. Jestem przekonany, że także te wyniki będą bardzo dobre, satysfakcjonujące uczniów i nauczycieli.

A jak z pozostałymi wynikami? Chodzi o egzaminy gimnazjalne i w szkołach podstawowych. Jak wypadli uczniowie z Białej Podlaskiej na tle rówieśników z województwa?

– Jeśli chodzi o egzamin po szkole podstawowej, a więc egzamin ośmioklasisty, to tutaj średnie wyniki miasta były powyżej średniej województwa. Najlepiej wypadł egzamin z matematyki, z tego przedmiotu uzyskaliśmy znacząco lepszy wynik od średniej w województwie. Także jeśli chodzi o egzamin gimnazjalny, matematyka wypadła najlepiej. Ze wszystkich przedmiotów uzyskaliśmy wynik wyższy niż średnia województwa. Pełny obraz zostanie osiągnięty podczas analizy poszczególnych przedmiotów, jakiej dokonają szkoły. Satysfakcjonuje nas to, że jeśli chodzi o egzamin ośmioklasisty i gimnazjalny, to większość szkół bialskich mieści się w staninie średniej lub wysokiej. Jestem przekonany, że dyrektorzy szkół, w których wyniki były poniżej staniny średniej, wyciągną właściwe wnioski do dalszej pracy.

Znamy już wyniki egzaminów maturalnych. Proszę o komentarz.

– Biorąc pod uwagę ogólne wyniki, którymi w tej chwili dysponujmy, czyli zdawalność w liceach i technikach, można stwierdzić, że wyniki egzaminu maturalnego w Białej Podlaskiej są bardzo dobre. Wszystkie publiczne licea ogólnokształcące uzyskały wynik znacząco powyżej średniej krajowej. Także technika uzyskały wynik zadowalający. Oczywiście matura to nie tylko kwestia zdawalności, ale także wyniki z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Na taką analizę przyjdzie jeszcze pora. Każda szkoła będzie na pewno dokonywała pogłębionej analizy, biorąc pod uwagę wyniki z poszczególnych przedmiotów, a także poszczególnych klas czy uczniów. Jestem przekonany, że także te wyniki będą bardzo dobre, satysfakcjonujące uczniów i nauczycieli.

A jak z pozostałymi wynikami? Chodzi o egzaminy gimnazjalne i w szkołach podstawowych. Jak wypadli uczniowie z Białej Podlaskiej na tle rówieśników z województwa?

– Jeśli chodzi o egzamin po szkole podstawowej, a więc egzamin ośmioklasisty, to tutaj średnie wyniki miasta były powyżej średniej województwa. Najlepiej wypadł egzamin z matematyki, z tego przedmiotu uzyskaliśmy znacząco lepszy wynik od średniej w województwie. Także jeśli chodzi o egzamin gimnazjalny, matematyka wypadła najlepiej. Ze wszystkich przedmiotów uzyskaliśmy wynik wyższy niż średnia województwa. Pełny obraz zostanie osiągnięty podczas analizy poszczególnych przedmiotów, jakiej dokonają szkoły. Satysfakcjonuje nas to, że jeśli chodzi o egzamin ośmioklasisty i gimnazjalny, to większość szkół bialskich mieści się w staninie średniej lub wysokiej. Jestem przekonany, że dyrektorzy szkół, w których wyniki były poniżej staniny średniej, wyciągną właściwe wnioski do dalszej pracy.

Cały wywiad dostępny w papierowym i cyfrowym wydaniu tygodnika "Podlasiak" nr 28 od 9 lipca

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: