W Dokudowie popłynęła woda

W Dokudowie popłynęła woda

GMINA BIAŁA PODLASKA Oceny mieszkańców są zdecydowanie pozytywne. Władze samorządowe dotrzymują słowa w realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych. 7 października w Dokudowie I i Dokudowie II otwarty został wodociąg, wybudowany za 1,6 mln zł.

Przez wiele lat mieszkańcy obu sołectw mieli jedynie wodę w studniach, której jakość nie zawsze była najlepsza. Budowę wodociągu przekładano w czasie z uwagi na rozproszoną zabudowę, a tym samym wysokie koszty realizacji przedsięwzięcia. Na szczęście otrzymano dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. W ciągu dwóch lat (od fazy projektowania) powstało 15,3 km sieci z prawie 71 przyłączami, których łączna długość wynosi 2,7 km. Dzięki tej inwestycji gminna sieć wodociągowa liczy już około 190 km, a korzysta z niej 2400 gospodarstw domowych w 35 miejscowościach.

Symboliczne przecięcie wstęgi nastąpiło w obecności przedstawicieli władz samorządowych: wójta Wiesława Panasiuka, radnego powiatowego Czesława Pikacza, zastępcy wójta Adam Olesiejuka, sekretarz gminy Grażyny Majewskiej, sołtysów, radnych gminnych, mieszkańców obu sołectw oraz zespołu śpiewaczego Lewkowianie.

Jak mówi "Podlasiakowi" wójt Panasiuk, gmina systematycznie uzbraja wsie w infrastrukturę techniczną. Wodociągowanie rozpoczynano od jednego sołectwa, czyli Swór, gdzie sieć miała jeszcze azbestowe rury. Teraz z dostępu do bieżącej wody korzystają mieszkańcy większości wsi w gminie. Zostało dziewięć miejscowości, które z różnych powodów nie mają jeszcze bieżącej wody, ale i one doczekają się podobnych inwestycji. Choć trzeba przyznać, że są one dla budżetu gminy coraz bardziej kosztowne. Woda w dokudowskim wodociągu płynie z ujęcia w Dubowie w gminie Łomazy. Po rozmowach z wójtem Jerzym Czyżewskim udało się zapewnić wodę odpowiedniej jakości i pod odpowiednim ciśnieniem.

Istvan Grabowski

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: