Uczniowie z Zalesia bezpieczni na drodze

Uczniowie z Zalesia bezpieczni na drodze

GMINA ZALESIE Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zalesiu w ramach ogólnopolskiej akcji "Dobrze Cię widzieć" wzięli udział w szkoleniu i otrzymali odblaskowe kamizelki, które pomogą im bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym. Podczas spotkania wyróżniono młodych strażaków, którzy doskonale zaprezentowali się podczas halowego turnieju Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

"Dobrze Cię widzieć" to ogólnopolska akcja współfinansowana z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. W ramach tej inicjatywy 6 grudnia w szkole w Zalesiu odbyło się spotkanie, które poprowadzili założyciele fundacji Narodowy Dzień Życia – Joanna i Grzegorz Jabłońscy.

Szkolnej społeczności zostały zaprezentowane spoty poświęcone bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Głos zabrał funkcjonariusz policji, przypominając uczniom podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz konieczność noszenia elementów odblaskowych po zmroku. Zwrócił uwagę, iż osoba wyposażona w kamizelkę widoczna jest przez kierowcę już z odległości około 150 m, natomiast pieszy bez odblasków widoczny jest dopiero z około 30 m.

Podczas spotkania wszystkie dzieci uczestniczące w uroczystości otrzymały kamizelki odblaskowe, sfinansowane przez zaproszoną fundację. Do rodziców uczniów została skierowana pisemna prośba o przeprowadzenie wieczorowego pokazu widoczności osoby ubranej w koszulkę odblaskową i bez koszulki.

Dzięki inicjatywie dyrektora placówki Wojciecha Kołodyńskiego, takie same akcje przeprowadzone zostały we wszystkich szkołach zaleskiej gminy. Każdy uczeń otrzymał od fundacji kamizelkę odblaskową.

Druga część spotkania miała nieco inny charakter. Przedstawiciele Fundacji Narodowy Dzień Życia przeprowadzili pogadankę z uczniami na temat relacji międzyludzkich. Zaprezentowano również sukces Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, której skład zasilają uczniowie szkoły w Zalesiu. Młodzi strażacy 2 grudnia brali udział w II Halowym Turnieju Sportowo-Pożarniczym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w województwie kujawsko-pomorskim. W konkurencjach zmierzyło się około 200 zawodników z MDP z różnych części kraju. Drużyna dziewcząt ze szkoły w Zalesiu wywalczyła drugie miejsce w klasyfikacji drużyn dziewczęcych wśród gości oraz trzecie miejsce w ogólnej klasyfikacji dziewcząt.

Przedstawiciele Fundacji Narodowy Dzień Życia wręczyli dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Zalesiu Wojciechowi Kołodyńskiemu certyfikat „Ambasadora dobrych relacji”.

 

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy