Trudny rok dla inwestycji

Trudny rok dla inwestycji

Radni uchwalili m.in. podwyżki opłat za wywóz odpadów

GMINA BIAŁA PODLASKA Podczas przedostatniej w 2018 roku sesji Rady Gminy Biała Podlaska mówiono o przyszłorocznym budżecie oraz uchwalono podwyżkę opłat za wywóz śmieci.

Zwykle dwa razy w roku Rada Gminy, z powodu małych rozmiarów sali obrad, organizuje wyjazdowe sesje z udziałem sołtysów. Jedna z nich miała miejsce 18 grudnia w Perkowicach. Po informacji wójta o pracy między sesjami, radni uchwalili nowy program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. 30 tys. zł przeznaczono na organizację imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych przez stowarzyszenia pożytku publicznego. O rozdziale pieniędzy zdecyduje (podobnie jak w latach poprzednich) komisja konkursowa. Na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 roku radni przeznaczyli 130 tys. zł. Zostaną one wykorzystane na pomoc terapeutyczną osobom dotkniętych alkoholizmem i narkomanią oraz ich rehabilitację.

Rada jednogłośnie zaakceptowała wprowadzenie w gminie tzw. karty seniora. Będą z niej mogli korzystać wszyscy mieszkańcy, którzy ukończyli 60 lat. Szczegółowy wykaz partnerów życzliwych karcie seniora podany zostanie prawdopodobnie w styczniu, gdy będzie znana pełna lista. Równie jednogłośnie przyjęty został przez samorząd program osłonowy, umożliwiający realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. Zgodnie z ustaleniami podniesiono wysokość kryteriów dochodowych na jednego członka rodziny do 150 proc. oraz ustalono, że uczniowie korzystać będą z posiłków w szkołach.

Więcej w papierowym i cyfrowym wydaniu tygodnika Podlasiak nr 1 od 1 grudnia

Istvan Grabowski

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: