Szykujemy projekty na nową perspektywę unijną

Szykujemy projekty na nową perspektywę unijną

Z Romualdem Murawskim, wójtem gminy Konstantynów, rozmawia Jacek Korwin.

Jak wygląda sytuacja z koronawirusem w gminie?

– Po kilku przypadkach zarażenia koronawirusem, pojawiły się pewne obawy. Ale ograniczyło się to tylko do osób i ich rodzin, gdzie wirus się pojawił, dalej się nie rozprzestrzeniał. Niewiele osób przebywało na kwarantannach. Cieszymy się, że nie ma zakażeń w szkołach czy w Domu Pomocy Społecznej, gdzie mieszkają ludzie chorzy. Był tylko jeden przypadek osoby zarażonej w DPS, ale nie dotknął ani współpracowników, ani mieszkańców domu.

Nie ukrywam, że Covid-19 odbił się rykoszetem na jednostkach samorządowych. Odczuwamy mniejsze wpływy z podatków, i to zarówno tych, które powinny do nas spływać z budżetu państwa, jak i z podatków i opłat lokalnych. Ubytki są w granicach 20-30 proc. To budzi nasz niepokój, dlatego na bieżąco monitorujemy sytuację i dokładamy starań, żeby przed końcem roku nie stać przed problemem braku funduszy np. na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy czy szkołach.

Czy obecna sytuacja epidemiczna nie przeszkodziła w realizacji zaplanowanych na ten rok inwestycji?

– Na szczęście nie. Największym zadaniem, które już finalizujemy, jest rewitalizacja miejscowości Kolonia Komarno. To wieloetapowe zadanie. Pierwszym była przebudowa zabytkowej alei lipowej. Drugim – budowa parkingu i placu zabaw przy kościele. Oba etapy są już zrealizowane. Trzeci polega na rewitalizacji zabytkowej kaplicy wraz z otoczeniem. Inwestycja technicznie jest odebrana, a 4 października o godzinie 16 nastąpi uroczyste otwarcie i poświęcenie przez ks. biskupa Kazimierza Gurdę.

Kaplica powstała w 1844 roku, ale od 1990 roku nie była użytkowana, stała pusta. I niszczała. Dlatego na etapie opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Konstantynów uznaliśmy, że trzeba ten rewir wpisać w program rewitalizacji. A to otworzyło nam furtkę, żeby starać się w Urzędzie Marszałkowskim o środki z RPO WL na rewitalizację obszarów wiejskich. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, otrzymaliśmy 1 mln 872 tys. zł dofinansowania. Udział gminy wyniósł 551 tys. zł, czyli łącznie wartość inwestycji to ponad 2,4 mln zł. Wykonano generalny remont: odtworzenie tynków, odgrzybienie, nowy strop, nowa więźba dachowa z pokryciem dachowym z blachy miedzianej, chodnik z kostki granitowej, piękne ogrodzenie, które stanowiło około 20 proc. wartości przedsięwzięcia, nasadzenia roślin. Kaplica nie będzie pełniła funkcji sakralnych, raczej wystawowo-konferencyjne. Jest pomysł, żeby utworzyć tam muzeum krzyży. Wiele ciekawych egzemplarzy jest u parafian, więc chcielibyśmy je zebrać i zgromadzić w jednym miejscu.

Ponadto pełnej rekonstrukcji podaliśmy drewnianą dzwonnicę: otrzymała nowe poszycie z desek, pokrycie dachowe z blachy miedzianej, i teraz pięknie się wkomponowuje w otoczenie kaplicy. To miejsce naprawdę robi teraz bardzo dobre wrażenie. Chciałbym podziękować podmiotom, które dofinansowały to zadanie, tym, którzy tam pracowali, pracownikom samorządowym. Cieszę się, że udało się uratować zabytek, a przy okazji przypisać mu nowe funkcje.

A co z inwestycjami drogowymi?

– Oczywiście nie zapominamy o nich, tym bardziej że tutaj potrzeby są największe. Kończymy przygotowywanie projektu przebudowy ponad 2-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej 698 Janów Podlaski-Konstantynów. Ta droga nie spełnia żadnych wymogów bezpieczeństwa. Zarówno władze gminy, jak i mieszkańcy, wielokrotnie monitowaliśmy, że należy podjąć wreszcie jakieś działania celem przebudowania tego odcinka drogi. Chociaż to nie jest droga gminna, zapłaciliśmy za projekt techniczny i w najbliższych dniach przekażemy gotową dokumentację Zarządowi Dróg Wojewódzkich. Liczę, że nie będą długo zwlekać z wykonaniem, bo sami podkreślali pilną potrzebę przebudowy tej drogi.

Poza tym budujemy drogi w różnych miejscowościach. Są takie odcinki, które realizujemy etapowo – najpierw wykonujemy podbudowę betonową, a później układamy dywanik asfaltowy. I tak jest w Zakalinkach Kolonii i Komarno Kolonii. W tym roku, wykorzystując pieniądze Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz własne, chcemy te dwa odcinki zakończyć. Jesteśmy na etapie przetargu i myślę, że już w październiku będzie tam nawierzchnia asfaltowa.

Oprócz tego przygotowujemy szereg projektów. Projektujemy drogę do miejscowości Wandopol. Do tej pory w części była tam trylinka, a w części asfalt, który uległ już zniszczeniu. Stąd pomysł przebudowy i nowej nawierzchni. Poza tym wykonaliśmy projekty budowy dróg w Zakanalu i Zakalinkach i złożyliśmy wniosek o ich dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w przyszłym roku. Pracujemy nad projektem przebudowy drogi powiatowej w Komarnie oraz drogi w Kolonii Komarno. Zleciliśmy też projekt przebudowy trzech ulic w Konstantynowie (Targowej, Dworcowej i Mickiewicza), a w międzyczasie regulujemy status prawny działek przy tych ulicach. Chcemy w przyszłym roku wnioskować o pieniądze z FDS na wykonawstwo tych ulic. Projektów drogowych jest dość dużo, ale skoro pojawiają się możliwości pozyskania środków zewnętrznych, choćby minimalnego wsparcia przy tych inwestycjach, to chcemy to wykorzystać.

Ponadto zleciliśmy wykonanie projektu przebudowy, w ramach rewitalizacji, centrum miejscowości wraz z ulicą 3 Maja. Ta oraz trzy wspomniane wcześniej są to już ostatnie ulice, które wymagają przebudowy w Konstantynowie. Co prawda pojawiają się nowe tereny budowlane, nowe działki, przy których chcą się budować nowi mieszkańcy, więc z czasem trzeba będzie i tam pomyśleć o wybudowaniu nowych dróg. Ale na tę chwilę potrzeby drogowe będą zaspokojone. Ta rozbudowa Konstantynowa idzie w kierunku miejscowości Gnojno. Są tam działki popegeerowskie, nowe tereny osób prywatnych, którzy sprzedają działki pod zabudowę mieszkaniową, i są chętni do ich zakupu. Zresztą nowe domy powstają też w innych miejscowościach naszej gminy. Młodzi ludzie decydują się o związaniu swojego dalszego życia z naszą gminą, co bardzo nas cieszy.

Więcej na ten temat w aktualnym – papierowym i cyfrowym wydaniu „Podlasianina” na eprasa.pl

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: