Szykuje się kolejne wsparcie dla międzyrzeckich przedsiębiorców

Szykuje się kolejne wsparcie dla międzyrzeckich przedsiębiorców

MIĘDZYRZEC PODLASKI Władze Międzyrzeca Podlaskiego podejmują kolejne działania dotyczące wsparcia przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku epidemii koronawirusa. 30 kwietnia pod obrady radnych trafią projekty uchwał burmistrza miasta dotyczące pomocy przedsiębiorcom.

Jeden z nich dotyczy wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku ponoszeniem przez przedsiębiorców konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19.

Projekt zakłada zwolnienie z podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom mikroprzedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu, a spadek obrotów nastąpił o co najmniej 50 proc.

Radni rozpatrzą też projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej. Jeżeli zatwierdzą zmiany, przedsiębiorcom nie będą naliczane opłaty z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności zobowiązań podatkowych w czasie stanu epidemii.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy