Koronawirus: Sztab kryzysowy w Białej Podlaskiej działa

Koronawirus: Sztab kryzysowy w Białej Podlaskiej działa

W Urzędzie Miasta Biała Podlaska o godz. 11 rozpoczęło się zebranie sztabu zarządzania kryzysowego w związku z koronawirusem. Przekazane o godz. 11.30 informacje zawarte zostały w opublikowanym w sieci komunikacie.

"Prezydent Miasta Biała Podlaska informuje, że zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów żłobki, przedszkola i szkoły w mieście zostają zamknięte. W czwartek i piątek (12, 13 marca br.) szkoły i przedszkola zapewnią opiekę tym dzieciom, których rodzice nie zdołają jej zorganizować w domu. Od poniedziałku nie przyprowadzamy dzieci do szkół, przedszkoli i żłobków.

Zgodnie z zaleceniem Prezydenta Miasta Biała Podlaska zamknięte też będą instytucje kultury. O wszystkich postanowieniach i zaleceniach będziemy informować na bieżąco.

Do chwili obecnej w Białej Podlaskiej nie stwierdzono przypadku koronawirusa".

 

--- Aktualizcja ----

11.03.2020 r., godz. 12.

 

Prezydent Miasta Biała Podlaska zalecił, zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów, zamknięcie bialskich szkół, przedszkoli i żłobków. - W czwartek i w piątek (12 i 13 marca) dzieciom, których rodzice nie zdążą zapewnić opieki, zapewni ją placówka. Od poniedziałku (16 marca) placówki będą zamknięte - w tym momencie wiadomo, że na 14 dni. Podobną decyzję Prezydent Miasta podjął odnośnie do podległych instytucji kultury. O organizacji pracy pracowników niepedagogicznych w szkołach poinformujemy po spotkaniu prezydenta i naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu z dyrektorami szkół - mówi Gabriela Kuc - Stefaniuk, rzecznik prezydenta miasta.

Prezydent jest w stałym kontakcie z zespołem zarządzania kryzysowego, w którego skład wchodzą przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie miasta. Realizowane są wszystkie zalecenia instytucji rządowych. Prowadzone w Białej Podlaskiej działania mają charakter prewencyjny.

Od tygodnia w pojazdach komunikacji miejskiej prowadzona jest regularna dezynfekcja. Odwołane są także imprezy i wydarzenia, by uniknąć skupisk ludzkich.

Kolejne decyzje dotyczące funkcjonowania naszych placówek zostaną podjęte w ciągu najbliższych dwóch dni.

 

----Aktualizacja----

11.03.2020 r., 12.38

Oświadczenie w sprawie koronawirusa wydało Stowarzyszenie Wspólny Świat:

"Informujemy, że nasze placówki : przedszkole, szkoła podstawowa i szkoła przysposabiająca do pracy w najbliższy czwartek i piątek (12, 13 marca br.) realizują zajęcia dla tych dzieci, dla których rodzice nie zdołają zorganizować opieki w domu.
Festiwal "Słońce w każdym" planowany na kwiecień br. zostaje przełożony".

 

---Aktualizacja----

11.03.2020 r., godz. 13.22

Oświadczenie w sprawie koronariwursa wydały władze Państwowej Szkoły Wyższej:

W związku z nieprzewidywalną sytuacją epidemiologiczną i podwyższonym ryzykiem zachorowania na COVID-19 oraz w związku z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 roku Rektor Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej wydał w dniu dzisiejszym zarządzenie nr 23/2020  w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych i zmiany formy organizacji zajęć w dniach  12-25.03.2020 roku.

Informuję, iż ww. terminie uczelnia zmienia formę organizacji zajęć dydaktycznych.  Podjęte w uczelni działania mają na celu ograniczenie kontaktów bezpośrednich. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papież Jana Pawła II w Białej Podlaskiej dokłada wszelkich starań, aby umożliwić studentom, realizację całego zaplanowanego w tym semestrze programu zajęć i osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się. W związku z tym kształcenie studentów przyjmuje formę nauczania online zapewniającą realizację efektów uczenia się zgodnie z kartą przedmiotu. Wstrzymuje się realizację praktyk zawodowych, studiów podyplomowych, zajęć realizowanych w ramach projektów oraz innej działalności dydaktycznej na terenie uczelni  w ww. okresie. W Domu Studenta PSW wprowadzamy zakaz odwiedzin przez gości z zewnątrz, jednocześnie nakładamy obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w uczelni.
Profesor Jerzy Nitychoruk - Rektor PSW apeluje do społeczności akademickiej o ograniczenie wyjazdów prywatnych zarówno na terenie Polski, jak i za granicę oraz śledzenie bieżących informacji na stronie internetowej uczelni.

Pragnę jednocześnie nadmienić, iż na terenie uczelni stosunkowo wcześniej zostały już wprowadzone zaostrzenia. Wszystkie uroczystości o charakterze zbiorowym zostały w miarę możliwości odwołane lub ograniczone co do liczby uczestników lub przeniesione na inny termin. Studenci i wszyscy pracownicy uczelni, którzy w ciągu ostatnich 14 dni powrócili z krajów wymienionych w komunikacie Głównego Inspektoratu Sanitarnego byli zwolnieni z osobistego udziału w zajęciach lub prowadzeniu zajęć w uczelni. Ponadto wszyscy pracownicy uczelni zobowiązani są do wzmożonej kontroli miejsca pracy, miejsc dużych skupisk studentów  oraz obiektów uczelni, w zakresie odpowiedniej higieny. Uczelnia od samego początku prowadziła akcję informacyjną wśród studentów dotyczącą potencjalnego zagrożenia zarażeniem koronawirusem. Na terenie PSW zostały umieszczone specjalne dozowniki z płynem  do dezynfekcji rąk. W celu usprawnienia działań mających na celu zapobieganie
oraz przeciwdziałanie zakażeniom COVID-19 - choroby wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 Rektor powołał Koordynatora w osobie dr hab. Marcina Weinera, prof. PSW.

Jowita Grochowiec, dyrektor gabinetu rektora PSW

 

---Aktualizacja---

11.03.2020 r., godz. 14.20

Bialskie Centrum Kultury im. B. Kaczyńskiego przekazuje stanowisko w sprawie koronawirusa:

 

"Uprzejmie informuję Państwa, że od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania zawieszam działalność instytucji tj. odwołuję wszystkie zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży , dorosłych i seniorów, odwołuję również, wszystkie spotkania, wernisaże, warsztaty oraz wszystkie imprezy organizowane w Bialskim Centrum Kultury. Zawieszam również działalność Galerii Podlaskiej tj. organizację wernisaży i zwiedzanie wystaw. Zamknięte zostają również, osiedlowe kluby kultury; KK Piast ul. Spółdzielcza 4, KK Eureka ul. Orzechowa 34, KK Scena ul. Z.Augusta 6

Dyrektor
Bialskiego Centrum Kultury w Białej Podlaskiej"

 

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: