Szkoła w Zalesiu będzie miała monografię

Szkoła w Zalesiu będzie miała monografię

GMINA ZALESIE Z inicjatywy byłego, wieloletniego dyrektora zaleskiej szkoły Wojciecha Kołodyńskiego, powstała ważna dla tego środowiska publikacja pt. „Monografia Szkoły Podstawowej w Zalesiu”. Jej autorem jest dziennikarz Jacek Korwin.

Pomysł na taką publikację pojawił się podczas obchodzonego w 2019 roku jubileuszu 75-lecia istnienia SP w Zalesiu, na który zjechało bardzo wielu absolwentów szkoły z całej Polski, a także byłych nauczycieli i pracowników. Wojciech Kołodyński dołożył starań, by od pomysł przejść płynnie do realizacji. Głównym źródłem informacji przy tworzeniu książki były kroniki szkolne, bardzo szczegółowo i profesjonalnie prowadzone przez wszystkie te lata przez nauczycieli polonistów. Ale nie tylko. Bardzo dużo kolorytu wniosły wspomnienia przekazane autorowi książki przez byłych uczniów, nauczycieli, pracowników i dyrektorów szkoły. W publikacji jest też mnóstwo zdjęć, na których odnajdzie się bardzo wielu absolwentów, emerytowanych nauczycieli, ale także obecnych jeszcze uczniów i pedagogów.

– Wszystkie osoby związane ze Szkołą Podstawową w Zalesiu, poprzez swoje działanie na przestrzeni lat, zostawiły trwały ślad w funkcjonowaniu placówki. Uznałem, że wydając monografię chociaż w części uda się ocalić od zapomnienia najważniejsze wydarzenia z życia szkolnego z lat 1944-2019 – mówi Wojciech Kołodyński. – Celem niniejszej monografii jest również to, aby stała się ona źródłem wspomnień dla wszystkich absolwentów, którzy są dumą i chlubą szkoły. Monografia i opisy w niej zawarte potwierdzają ogrom pracy, codziennego trudu, są zapisem starań i osiągnięć tych wszystkich, którzy na przestrzeni lat odegrali znaczącą rolę w rozwoju szkoły, przyczyniając się tym samym do licznych sukcesów uczniów, osiąganych w środowisku lokalnym, w regionie i w kraju.

Książka „Monografia Szkoły Podstawowej w Zalesiu” powstała w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem PROW 2014-2020.

Tytuł operacji: „Dziedzictwo historyczno-kulturowe w gminie Zalesie. Wydanie monografii Szkoły Podstawowej w Zalesiu z okazji jubileuszu 75-lecia istnienia”. Celem operacji jest zachowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego obszaru objętego LSR. Efektem działania jest wydanie publikacji w nakładzie 400 egzemplarzy, w twardej oprawie i pełnym kolorze.

Monografia pozwala na zaprezentowanie historii i tradycji związanych z regionem. Aktywizacja osób starszych, poprzez włącznie ich w proces tworzenia publikacji, dała szansę na dialog międzypokoleniowy oraz otworzyła drogę do integracji z młodszym pokoleniem mieszkańców. Dystrybucja monografii w internecie oraz w bibliotekach, szkołach i instytucjach publicznych pozwoli na zapoznanie się z archiwalnymi materiałami gromadzonymi w kronikach oraz będzie promowała region i poszerzała świadomość jego istnienia na mapie Polski.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy