Stypendia dla uzdolnionej młodzieży

Stypendia dla uzdolnionej młodzieży

O zasadach programu stypendialnego opowiedzieli podczas konferencji prasowej Daniel Dragan, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bialskiego i Barbara Kociubińska-Koza, dyrektor wydziału spraw społecznych w Starostwie Powiatowym

POWIAT BIALSKI Rusza kolejna edycja Funduszu Stypendialnego Powiatu Bialskiego. W ramach programu wsparciem finansowym zostaną objęci maturzyści. Stypendia ułatwią uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin rozpoczęcie studiów, zdobywanie wiedzy i poszerzanie zainteresowań.

Koordynatorem funduszu stypendialnego jest Stowarzyszenie „Razem dla Wisznic”, które od lat współpracuje z lokalnymi samorządami i organizacjami pozarządowymi.

W ubiegłym roku stypendia przyznano mieszkańcom trzech samorządów. W tym roku ze wsparcia będą mogli skorzystać maturzyści aż z dziewięciu gmin powiatu bialskiego: Wisznice, Sosnówka, Terespol, Zalesie, Rokitno, Kodeń, Leśna Podlaska i Drelów oraz miasto Terespol i Międzyrzec Podlaski.

Młodzież otrzyma stypendium, które będzie wypłacane przez pierwszy rok studiów w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

Maturzyści, aby ubiegać się o to wsparcie muszą spełnić kilka warunków. Oprócz rozpoczęcia nauki na uczelni wyższej w nadchodzącym roku akademickim, absolwent musi być mieszkańcem powiatu bialskiego, uzyskać wysoki wynik na maturze i spełnić kryterium dochodowe (dochód za czerwiec 2020 r. nie może przekraczać 1820 zł na osobę w rodzinie).

Ponadto od kandydata będzie wymagane udokumentowanie osiągnięć i pracy na rzecz lokalnej społeczności oraz przedstawienie działań planowanych po otrzymaniu stypendium. – Dzięki temu damy możliwość rozwoju osobom, które udzielały się społecznie, pracowały jako wolontariusze na rzecz lokalnej społeczności. Zależy nam w pierwszej kolejności właśnie na osobach, które pracowały społecznie oraz budują lokalne społeczeństwo – mówi Daniel Dragan, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bialskiego.

Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad funduszem stypendialnym objęło Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej. – Jest to bardzo ważne, ponieważ wspieramy absolwentów szkół z naszego powiatu. Cieszymy się, że w kryteriach przyznawania tego stypendium bierze się pod uwagę nie tylko wyniki w nauce, ale również aktywność na rzecz lokalnego środowiska. Działanie na rzecz młodzieży i oświaty przynosi zyski. Będziemy współpracować, żeby tych stypendiów było jak najwięcej – podkreśla Barbara Kociubińska-Koza, dyrektor wydziału spraw społecznych w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej.

Dokumenty należy składać do 8 września, wyłącznie elektronicznie. Formularz będzie dostępny od 31 sierpnia na stronach internetowych Starostwa Powiatowego oraz gmin biorących udział w programie. Wypełniony i podpisany formularz należy wysłać na adres: bialskie_stypendia@op.pl. Lokalne komisje podejmą decyzje o przyznaniu stypendiów do 10 września.

Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do wsparcia stypendialnego mają jeszcze szansę, aby starać się o udział w programie. Dotyczy to jednak osób, które spełniają jedno z dodatkowych kryteriów. Pochodzą z rodziny byłych pracowników PGR, są laureatami finałowego etapu olimpiady przedmiotowej, wychowują się w rodzinie wielodzietnej lub rodzinie zastępczej, bądź są wychowankami państwowego domu dziecka. Tacy maturzyści będą musieli zarejestrować się z kolei w systemie elektronicznym Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości pod adresem: nw.stypendia-pomostowe.pl do 14 września do godz. 16.00.

Fundusz wsparcia młodzieży z niezamożnych rodzin jest kontynuacją programu, który był realizowany na terenie gminy Wisznice przez dziesięć lat. Przez ten okres pomoc finansową objęto już kilkadziesiąt osób. – Osoby, które wcześniej skorzystały z tego programu mają już stabilną pracę zawodową, dobrze radzą sobie na rynku pracy i są bardzo wdzięczni za tą pomoc, którą otrzymali w trudnym dla nich okresie. Czas, kiedy ukończy się liceum, gdy wychodzi się spod skrzydeł rodziców obce środowisko jest najtrudniejszy, pod względem emocjonalnym i finansowym. To stypendium dawało im możliwość swobodnego kształcenia i rozwijania zainteresowań. Wiem ze swojego doświadczenia, że kiedy rozpoczynałem studia również wyciągnięto do mnie rękę. Obiecałem sobie, że kiedyś będę wspierał kolejnych młodych ludzi. I ten cel nas motywuje do kontynuacji tego programu – dodaje Dragan.

Bliźniaczy program na swoim terenie prowadzi Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Sławatycze.

Więcej na ten temat w papierowym i cyfrowym wydaniu „Podlasianina” najbliższy wtorek 1 września.

Monika Pawluk

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: