Ślub kościelny w piątek? Biskup wydał dekret

Ślub kościelny w piątek? Biskup wydał dekret

REGION Ze względu na epidemię koronawirusa i konieczność przełożenia planowanych terminów zawarcia małżeństwa na czas późniejszy, Biskup Siedlecki wydał dekret, który umożliwia parom organizację ślubu i wesela w piątki.

„Kierując się racjami duszpasterskimi i dobrem nupturientów i ich rodzin, niniejszym, jako Biskup Siedlecki wskazuję:

1.   Zgodnie ze statutem 472 II Synodu Diecezji Siedleckiej, przypominam, że wszystkie piątki w roku mają szczególny charakter, dlatego organizowanie przyjęć weselnych byłoby sprzeczne z panującym i ugruntowanym na terenie Diecezji Siedleckiej zwyczajem. Jednakże wobec nadzwyczajnych racji, o których mowa wyżej, oraz po wyczerpaniu przez nupturientów możliwości ustalenia daty ślubu i wesela na inny dzień tygodnia niż piątek, wyjątkowo udzielam zgody, aby nupturienci, którzy w parafiach na terenie naszej diecezji zgłosili zamiar zawarcia sakramentalnego małżeństwa w miesiącu: kwietniu, maju i czerwcu bieżącego roku, mogli zawrzeć sakramentalne małżeństwo i zorganizować przyjęcie weselne w piątek, wyłączając z tego okres Adwentu i Wielkiego Postu.

2.   Możliwość skorzystania z powyższego zezwolenia kończy się z upływem czerwca 2021 r.

3.   Z niniejszym zezwoleniem łączę dyspensę od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek (kan. 87 KPK) pod warunkiem podjęcia przez wiernych innej formy pokuty, zwłaszcza uczynków miłości, miłosierdzia i pobożności (statut 546 II Synodu Diecezji Siedleckiej).

4.   Ponadto, zobowiązuję Czcigodnych Księży Proboszczów do jak najszybszego, pisemnego powiadomienia Kurii Diecezjalnej o poszczególnych przypadkach konieczności zmiany terminu zawarcia sakramentalnego małżeństwa – z podaniem osób, których to dotyczy oraz terminu dotychczasowego i planowanego „.

+ Kazimierz Gurda
Biskup Siedlecki

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy