Rozmawiali o poprawie kondycji fizycznej

Rozmawiali o poprawie kondycji fizycznej
fot. MEN

BIAŁA PODLASKA Wczoraj popołudniu odbyło się spotkanie Ministra Edukacji i Nauki

Przemysława Czarnka z rektorami Akademii Wychowania Fizycznego na temat poprawy kondycji fizycznej dzieci i młodzieży oraz roli jaką w tym procesie odgrywają uczelnie.

 

– Pierwszym obszarem naszych działań będą szkolenia dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz nauczycieli klas I-III realizowane w formie stacjonarnej oraz zdalnej, sfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, przygotowane przez zespół specjalistów z AWF – podkreślił Przemysław Czarnek. – Drugi obszar również dotyczy zdrowia i kondycji fizycznej uczniów. To propozycja dodatkowych, pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, które będą organizowane we wszystkich gminach. Chodzi o to, aby dać szansę uczniom na znalezienie atrakcyjnej alternatywy spędzenia wolnego czasu i aktywizować młodych w tych obszarach, w których oni sami chcą i mogą się z sukcesem realizować – wskazał minister.

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na niepokojące zjawisko zwolnień z lekcji WF i niechęci uczniów do ćwiczeń. Rozmawiali także o systemie kształcenia nauczycieli oraz metodach pracy stosowanych zarówno na zajęciach realizowanych w ramach ramowych planów nauczania, jak również na zajęciach pozalekcyjnych.

W trakcie dyskusji minister przedstawił najważniejsze działania planowane przez resort edukacji i nauki, których celem jest wsparcie dzieci oraz młodzieży po długotrwałym okresie nauki zdalnej.

Uczestnicy spotkania w Białej Podlaskiej podkreślali również, że sama propozycja szkoleń, szeroka oferta programowa oraz atrakcyjne metody zajęć nie spowodują natychmiastowych zmian w codziennej aktywności fizycznej najmłodszych. Takie działania muszą opierać się na wzroście świadomości dotyczącej problemów bezruchu i właściwej diety zarówno wśród nauczycieli, rodziców, jak i uczniów. Zagadnienia te będą poruszane również w rozmowach z resortem zdrowia oraz rodzicami uczniów, a także w ramach szerszych działań komunikacyjnych.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: