Radny pyta wojewodę o zgodę na zdalne sesje

Radny pyta wojewodę o zgodę na zdalne sesje

POWIAT BIALSKI Przez ograniczenia związane z koronawirusem problemem stała się organizacja sesji rad gmin, miast, powiatów i województw. To paraliżuje pracę samorządów. Radni zastanawiają się czy sesje i głosowania mogłyby odbywać się zdalnie. Tylko, co jeśli tak podjęta uchwała zostanie uznana za nieważną?

Z obawy o bezpieczeństwo uczestników sesji wiele samorządów decyduje się na odwołanie zaplanowanych na koniec marca posiedzeń. Taką decyzję w ostatnich dniach podjęli m.in. przewodniczy Rady Gminy Janów Podlaski czy Rady Powiatu Bialskiego.

Rozwiązaniem tej sytuacji byłoby przeprowadzenie obrad za pomocą elektronicznych systemów umożliwiających zdalne prowadzenie obrad i podejmowanie uchwał.  Z pytaniem do wojewody lubelskiego czy przeprowadzenie sesji online nie będzie podstawą do późniejszego uznania uchwały za nieważną, zwrócił się radny powiatu Daniel Dragan:

– W związku z rozwijającą się sytuacją epidemiologiczna w kraju jednostki samorządu terytorialnego zmuszone są do podejmowania niestandardowych działań mających na celu ochronę mieszkańców przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości i jakości zarządzania. Skuteczne i sprawne zarządzanie nie jest możliwe bez pracy organów uchwałodawczych. Posiedzenia wymagają często uczestnictwa w jednym miejscu nawet kilkudziesięciu osób (radni, pracownicy urzędu, zaproszeni goście, dziennikarze czy mieszkańcy). W obecnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-V-2 jest to bardzo ryzykowne i może zwiększać ryzyko nowych zakażeń – pisze radny Daniel Dragan.

Na rynku są dostępne systemy umożliwiające zapewnienie technicznych warunków do zdalnego przeprowadzenia obrad i podjęcia uchwał. – Zwracam się do Pana Wojewody z prośbą o wydanie jednoznacznej opinii oraz wytycznych dla tego rodzaju działań przez organy uchwałodawcze samorządu terytorialnego. Nadmieniam, ze podobne komunikaty wydali w ostatnich dniach wojewoda zachodniopomorski oraz wojewoda dolnośląski. Również ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1999 r. nie zabrania takiej formy obradowania przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Proponowane rozstrzygnięcia pozwolą na zajęcie jednoznacznego stanowiska przy podejmowaniu ewentualnych zmian w prawie miejscowym. Ze względu na szczególną sytuację oraz zagrożenie epidemiologiczne zwracam się z uprzejmą prośbą do pana wojewody o możliwie szybkie podjęcie odpowiednich rozstrzygnięć – apeluje Dragan.

 

Więcej na ten temat w papierowym lub cyfrowym wydaniu „Podlasianina” od 31 marca.

Monika Pawluk

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: