Prawie 30 lat współpracy polsko-białoruskiej

Prawie 30 lat współpracy polsko-białoruskiej

BIAŁA PODLASKA Polska i Białoruś mają dużo wspólnego, a Biała Podlaska ze względu na odległość od granicy z tych dobrych stosunków korzysta. Okazją do rozmów na temat współpracy była konferencja „Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk we współpracy polsko-białoruskiej”.

Ścisła współpraca z Białorusią trwa od wielu lat. – Od 1991 roku Biała Podlaska i Brześć są miastami partnerskimi, na podstawie zawartego porozumienia. W 2001 roku takie samo porozumienie zawarliśmy z miastem Baranowicze. Współpraca transgraniczna to przede wszystkim zbliżenie sąsiednich społeczeństw Polski i Białorusi. Dotychczas nasza współpraca przebiegała głównie na niwie wymiany kulturalnej, sportowej i medycznej. Obecnie realizowany jest projekt „Poprawa dostępności transportowej w Brześciu i Białej Podlaskiej”, który wprowadza nas na zupełnie inne tory – mówi prezydent Michał Litwiniuk. I przypomina, że dzięki projektowi transgranicznemu powstaną w Białej Podlaskiej dwa ronda na drodze krajowej nr 2, tj. na skrzyżowaniach z ul. Terebelską i al. Solidarności.

Wasil Kurlowicz, konsul Republiki Białorusi w Białej Podlaskiej, potwierdza, że współpraca sąsiadujących ze sobą krajów jest owocna. – Każdego dnia, każdego tygodnia widzimy, że delegacje polskie przyjeżdżają do Brześcia, do Białorusi. W ubiegłym roku bezwizowo przyjechało do Białorusi dwa razy więcej osób niż wcześniej. Współpraca jest piękna. Problemem jest mały ruch graniczny, ale myślę, że jest to problem czasowy i zostanie rozwiązany z korzyścią dla obu stron – podkreśla konsul.

Z dobrodziejstw sąsiedztwa korzysta także Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Od lat realizowane są tam przeróżne inicjatywy, nie tylko naukowe.

– Współpraca ze stroną białoruską to perspektywy rozwoju gospodarczego, ale i gospodarczego, i społecznego. Znaczącą liczbę naszych studentów stanowią Białorusini. Realizujemy obecnie projekty edukacyjne, których uczestnikami są studenci z Białorusi. Na wszystkich kierunkach mają oni okazję podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, poprzez uczestnictwo w warsztatach i zajęciach kwalifikacji zawodowej – mówi Agnieszka Siedlecka, prorektor ds. nauki Państwowej Szkoły Wyższej.

Cały artykuł do przeczytania w papierowym i cyfrowym wydaniu „Podlasianina” https://eprasa.pl/news/podlasianin od 3 marca.

Justyna Dragan

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: