Powstaje projekt nowego stadionu. Trybuna główna tam gdzie dotychczas

Powstaje projekt nowego stadionu. Trybuna główna tam gdzie dotychczas

Trwa tworzenie nowej dokumentacji projektowej przebudowy stadionu miejskiego u zbiegu ulicy Artyleryjskiej z Akademicką w Białej Podlaskiej. Pierwszy etap tej inwestycji ma dotyczyć trybuny z zapleczem oraz zagospodarowania terenu, drugi – hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1. Co istotne, trybuna główna znajdować się będzie tam gdzie dotychczas.

Do ogłoszonego w dniu 30 grudnia 2019 r. przez prezydenta Michała Litwiniuka przetargu nieograniczonego przystąpiło osiem firm. Mimo że miasto przeznaczyło na to zadanie 170 tys. zł brutto, to siedem z nich wyceniło swoje oferty na kwoty o wiele wyższe. Rekordzistą okazała się spółka An Archi z Gliwic, która wyliczyła swoją projektową usługę na ponad 720 tys. zł. Oferty innych (z Białegostoku, Poznania, Szczecina, Dębicy i dwóch z Warszawy) opiewały na kwotę od około 393 tys. do blisko 572 tys. zł. Jedyną firmą, która nie przekroczyła zawartej w ofercie ceny było Biuro Projektowe „Arch-dom” Henryk Dołęgowski, Ryszard Suchora z Białej Podlaskiej. I ono zostało w drugiej połowie stycznia zwycięzcą przetargu, deklarując przygotowanie projektu najpóźniej 16 czerwca br.

Trybuna zachodnia

Do obowiązków projektanta należy zweryfikowanie podziemnej infrastruktury technicznej takiej jak kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, sieć ciepłownicza, sieć energetyczna, teletechniczna itp. pod względem zapotrzebowania do obsługi projektowanych obiektów, a w przypadku stwierdzenia konieczności rozbudowy jednej z nich – zaprojektowanie tych elementów w ramach zadania. Obowiązkiem jest również wystąpienie do PGE o warunki włączenia projektowanych obiektów do sieci elektroenergetycznej, obliczenie zapotrzebowania na moc umowną projektowanych trybun, ich zaplecza, oświetlenia terenu, w tym płyty boiska (4 maszty oświetleniowe w narożach boiska), oświetlenia parkingów, jak również hali sportowej.

Zakres prac projektowych w pierwszym etapie obejmuje usytuowaną od strony zachodniej (a nie wschodniej, jak było to w poprzednim projekcie) trybunę główną na 1200 osób z zadaszeniem, wraz z zapleczem oraz zagospodarowaniem terenu. Jeżeli będzie to możliwe, to wkomponuje się w nią starą trybunę, jeżeli nie, to zostanie ona rozebrana. Pod nową trybuną (lub w jej pobliżu) będą znajdowały się pomieszczenia wyposażone w odpowiednie media, pozwalające spełnić wymogi licencyjne II ligi, czyli pomieszczenie pierwszej pomocy/kontroli antydopingowej, stanowisko dowodzenia, szatnie dla drużyn, szatnie dla sędziów, pokój dla delegata meczowego i obserwatora sędziów, pomieszczenia spikera i komentatorów radiowych oraz telewizyjnych, sala do konferencji prasowych wraz z miejscem dla osób udzielających wywiadu, stanowiska prasowe, stoiska gastronomiczne wraz z zapleczem, depozyty i kasy biletowe. Dodatkowo powstaną pomieszczenia służące obsłudze technicznej budynku i realizowanych imprez: administracyjne, socjalne, porządkowe, ochrony, wymiennikownia, garażowo-magazynowe.

Trybuna będzie podzielona na sektory, zostaną wyznaczone miejsca VIP. Powstanie odpowiednie nagłośnienie, oświetlenie, system monitoringu i komunikacji z widzami. W tym z kibicami drużyny przeciwnej, zasiadającymi w miejscu spełniającym warunki bezpieczeństwa. Cały obiekt będzie posiadał udogodnienia dla widzów niepełnosprawnych.

W projekcie znajdą się także odpowiednie drogi dojazdowe wokół obiektu, pełniące również funkcję dróg pożarowych, oraz miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, autokarów i osób niepełnosprawnych – łącznie około 250. Rozdzielone one będą na trzy obszary: budowany obecnie parking od ul. Piłsudskiego; parking przy skrzyżowaniu ulic Artyleryjska i Akademicka; parking dla kibiców gości. Dwa ostatnie wymagają zaprojektowania, podobnie jak dodatkowy wjazd i ogrodzony parking dla piłkarzy – za trybuną główną. Co oczywiste, cały projekt musi posiadać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i opinie, w tym Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Instalują podgrzewanie

W czasie, gdy trwa opracowywanie projektu przyszłej trybuny i jej otoczenia, firma Tel-Bruk z Częstochowy, która w ubiegłym roku wygrała przetarg na wykonanie murawy, wykonuje orurowanie jej podgrzewania. W ostatnim czasie na odpowiednio przygotowanym podkładzie ułożono co 30 cm plastikowe rurki o łącznej długości – uwaga – 25 km, przez które płynąć będzie wtedy, kiedy zaistnieje potrzeba, ciepła woda.

– Rurki zostaną połączone poprzez wypustki z ułożonymi wzdłuż boiska grubymi rurami doprowadzającymi czynnik grzejny, następnie przykryte piętnastocentymetrową warstwą piasku, którą pokryje warstwa siatki przeciwko kretom i dopiero na to zostanie położona warstwa wegetacyjna pod trawę. Wraz z rozwiniętą na koniec trawą poziom murawy będzie na równi z pierwszym stopniem starej trybuny krytej – mówi Paweł Janik, koordynator budowy, przedstawiciel właściciela firmy Tel-Bruk.

Zanim częstochowianie ruszyli z pracami wartymi brutto 4 362 106,20 zł, w końcu ubiegłego roku rozbudowano infrastrukturę techniczną stadionu: wykonano system kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej, do sieci miejskiej wpięto przyłącze wodociągowe. Boisko do gry ma mieć wymiary 68 m x 105 m, a otaczać ma je trawiaste pobocze o szerokości 3 m za linią boczną i 5 m za linią bramkową. Termin oddania boiska do użytku to koniec maja br.

Roman Laszuk

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: