Posłowie wspierają prezydenta. Będzie wschodnia obwodnica miasta?

Posłowie wspierają prezydenta. Będzie wschodnia obwodnica miasta?

BIAŁA PODLASKA Powstanie wschodniej obwodnicy miasta to jeden z ważniejszych celów prezydenta Michała Litwiniuka. W staraniach podejmowanych przez niego od początku kadencji wspierają go także posłowie z naszego regionu: Riad Haidar oraz Dariusz Stefaniuk. Choć żadne terminy jeszcze oficjalnie nie padają, to wiele wskazuje na to, że nareszcie plany te są bardziej realne.

O tym, jak ważna jest to inwestycja, mówiło się od dawna. Już wtedy, gdy powstała na lotnisku podstrefa Specjalnej Stefy Ekonomicznej i poprzednie władze miasta zapowiadały rozkwit gospodarczy miasta, aż się prosiło, aby podjąć działania zmierzające do wybudowania obwodnicy. Mimo iż Dariusz Stefaniuk wywodzi się z partii, która ma większość w Sejmie, to gdy jeszcze był prezydentem miasta nie wynegocjował rządowych pieniędzy na ten cel. Podobnie jak potem, gdy został wicemarszałkiem województwa lubelskiego.

Po wyborach parlamentarnych ziemia bialska ma dwóch posłów, bo oprócz Dariusza Stefaniuka do Sejmu RP z listy Koalicji Obywatelskiej wszedł także Riad Haidar.

14 listopada poseł Haidar opublikował w mediach społecznościowych informację o tym, jakie poprawki do przyszłorocznego budżetu państwa zgłasza w swoim imieniu. Wśród nich znalazła się budowa mostu na rzece Krznie wraz z drogami dojazdowymi, ale także budowa wschodniej obwodnicy miasta, polegająca na zmianie przebiegu drogi wojewódzkiej 812 i połączenie jej z aleją Solidarności i drogą krajową nr 2. – Te inwestycje pozwolą gospodarczo pobudzić oraz rozwinąć wschodnie tereny Polski – komentuje.

Dwa tygodnie później zrobił to także poseł Dariusz Stefaniuk. Idąc w ślad za Haidarem, on również opublikował w mediach społecznościowych zapowiedź starań o powstanie wspomnianej obwodnicy.

Obaj bialscy posłowie tym samym włączają się w dążenia prezydenta Michała Litwiniuka, który podkreśla: – Cieszę się ze wsparcia posłów z naszego regionu, wniosku posła Riada Haidara do budżetu państwa oraz listu posła Dariusza Stefaniuka, które uzupełniają prowadzone przeze mnie działania w tej sprawie. Staram się wielowątkowo pozyskać możliwe źródła finansowania dla tak strategicznej potrzeby naszego miasta. Aktywne uczestnictwo w pracach nad nową Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 r. już poskutkowało umieszczeniem budowy wschodniej obwodnicy Białej Podlaskiej wśród przedsięwzięć priorytetowych dla realizacji tej strategii. Ponadto w sierpniu złożyliśmy do marszałka województwa lubelskiego Jarosława Stawiarskiego wniosek o włączenie projektu budowy wschodniej obwodnicy Białej Podlaskiej do Krajowego Planu Odbudowy.

Jak się okazuje, marszałek świetnie zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest to inwestycja dla miasta. – Idea powstania tej obwodnicy jest, w moim przekonaniu, jak najbardziej zasadna. Pozwoli ona nie tylko na wyprowadzenie części ruchu tranzytowego z miasta, ale też wpłynie korzystnie na komfort mieszkańców i na jakość środowiska – ocenia marszałek Jarosław Stawiarski. Zwraca także uwagę na jej strategiczne znaczenie w związku z formującym się garnizonem. – Obecnie wojsko korzysta z istniejącej miejskiej infrastruktury drogowej, która nie spełnia wymagań komunikacji wojskowej. Nowa droga pozwoli na włączenie jednostki w sieć dróg wojewódzkich i krajowych – dodaje marszałek.

O szansach na polepszenie infrastruktury mówił podczas wizyty w Białej Podlaskiej generał Jarosław Gromadziński. Podczas sesji, na której radni zdecydowali o przekazaniu terenu lotniska na potrzeby wojska, zwrócił uwagę na to, jaki wpływ będzie miała ta decyzja na miasto. – Władze miasta złożyły już wniosek do MON o dofinansowanie takiej budowy dróg – podkreślił wtedy Gromadziński.

Więcej na ten temat w aktualnym – papierowym i cyfrowym wydaniu „Podlasianina”.

Justyna Dragan

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: