Oddział w Zabłociu znów przyjmuje skazanych

Oddział w Zabłociu znów przyjmuje skazanych

Oddział Zewnętrzny w Zabłociu został ponownie włączony do użytkowania. Utworzona w 2012 roku filia miała rozwiązać problem permanentnego przeludnienia w bialskim więzieniu.

GMINA KODEŃ Oddział Zewnętrzny w Zabłociu Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej po ponad półrocznej przerwie został ponownie włączony do użytkowania. Od 8 marca funkcjonariusze wrócili na swoje stanowiska.

Zamknięcie Oddziału miało związek z remontem budynku. Na krótko przed rozpoczęciem prac dużo mówiło się o niepewnych dalszych losach placówki, a nawet o jej likwidacji. Niektórzy funkcjonariusze obawiali się o pracę. Służba Więzienna dementowała pogłoski, ale teraz jest już pewne: funkcjonariusze i pracownicy pełniący służbę w Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu wrócili na swoje stanowiska. Na razie nie przewiduje się zwiększenia kadry.

Działa od 2012 r.

Więzienie w Zabłociu funkcjonuje od 2012 roku. Mieści się w budynku dawnej szkoły podstawowej. Został on przekazany przez wójta gminy Kodeń w trwały zarząd Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej, w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa. Opuszczony budynek po wielu latach nieużytkowania był zdewastowany. Na jego modernizację służba więzienna wydała wówczas około 3,5 mln zł. Jednak z czasem pojawiła się konieczność wprowadzenia kolejnych usprawnień. Dlatego na początku września ubiegłego roku osadzeni zostali przeniesieni do innych jednostek, a funkcjonariusze zostali oddelegowani do służby w zakładach karnych i aresztach śledczych naszego okręgu.

- Zakres prac remontowych objął częściową wymianę rur w układzie zasilania instalacji oraz magistrali sieci kanalizacyjnej wraz z odpływem do oczyszczalni znajdującej się na terenie jednostki. Ponadto, z uwagi na znaczne zawilgocenie ścian oraz ubytki okładzin ceramicznych w zbiorowych sanitariatach, konieczne było przeprowadzenie gruntownych prac remontowych w ww. pomieszczeniach - informuje mjr Bartłomiej Turbiarz z Biura Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Współpraca z samorządem

Placówka posiada 125 miejsc zakwaterowania dla osadzonych. Do Oddziału Zewnętrznego trafiają skazani skierowani do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym dla recydywistów penitencjarnych typu półotwartego i otwartego. Znaczy to tyle, że osadzeni mogą być zatrudniani poza terenem zakładu karnego, również poza nim mogą uczestniczyć w nauczaniu, szkoleniu oraz zajęciach terapeutycznych oraz brać udział w grupowych zajęciach kulturalno-oświatowych lub sportowych.

Ze wznowionej działalności zakładu zadowolony jest tutejszy samorząd, który od wielu lat współpracował z Zakładem Karnym w Białej Podlaskiej.

Cały artykuł dostępny jest w papierowym i cyfrowym wydaniu tygodnika "Podlasiak" nr 21 od 21 maja

Sylwia Bujak

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: