Obwieszczenie komornicze

Obwieszczenie komornicze

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Lucjan Wrzosek Zastępca Asesor Komorniczy Przemysław Siwek Kancelaria Komornicza w Białej Podlaskiej ul. Sadowa 11-21 lok. 21, 21-500 Biała Podlaska podaje do publicznej wiadomości na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 12 listopada 2018 r. o godz. 9:40 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 20-22, 21-500 Biała Podlaska, sala rozpraw nr VI odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości: Biała Podlaska ul. Sidorska 39-43, oznaczonej jako:

lokal mieszkalny nr 32 stanowiący odrębną nieruchomość składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i piwnicy o powierzchni 63,84 m2, usytuowany na IV kondygnacji oraz udział związany z własnością lokalu w 6384/437169 częściach, stanowiący współwłasność w udziale po 1/2 części należnej dłużniczce i 1/2 części należnej dłużniczce,

stanowiącej własność dłużników,

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej o nr LU1B/00100148/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                      176.900,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi

dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę:                 117.933,00 zł.

Wadium wynosi kwotę:                                                 17.690,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika w PKO B.P. S.A. Biała Podlaska 10 1020 1260 0000 0302 0014 0137, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: