Nowy kierunek w AWF Biała Podlaska dzięki współpracy z Urzędem Miasta

Nowy kierunek w AWF Biała Podlaska dzięki współpracy z Urzędem Miasta
fot. UM Biała Podlaska

W środę 21 lutego prezydent Białej Podlaskiej Michał Litwiniuk i prorektor ds. Filii AWF w Białej Podlaskiej prof. dr. hab. Jerzy Sadowski podpisali porozumienie o współdziałaniu samorządu i uczelni przy utworzeniu od 1 października nowego, innowacyjnego kierunku sport-event manager. Skierowany jest on do przyszłych liderów branży eventowej. – Tworzymy kolejne możliwości rozwoju w mieście dzięki współpracy z uczelnią AWF – podkreślił prezydent.   

O tej współpracy prezydent i prorektor poinformowali – wspólnie z dziekanem wydziału wychowania fizycznego i zdrowia Filii AWF dr. hab. prof. Hubertem Makarukiem oraz naczelnikiem wydziału edukacji, kultury i sportu Urzędu Miasta Stanisławem Romanowskim – na konferencji prasowej zorganizowanej w sali Rady Wydziału Filii AWF.

– Chcemy dzisiaj sformalizować ponad 50-letnią współpracę uczelni z miastem. Została ona ulokowana w Białej Podlaskiej w 1969 roku, i od tego czasu stanowi ośrodek naukowy, edukacyjny i kulturalny naszego miasta – zaczął prorektor ds. Filii AWF w Białej Podlaskiej prof. dr hab. Jerzy Sadowski. – Wiadomo, że uczelnia może funkcjonować tylko przy dobrej współpracy z samorządem, i taka współpraca w całej historii jest realizowana, z obopólnymi korzyściami. W ostatnim czasie współpraca się nasiliła, dotyczy głównie podejmowanych przez naszą uczelnię działań edukacyjnych, związanych ze zdrowiem i sprawnością dzieci i młodzieży.

Prorektor przypomniał, że od jakiegoś czasu zajęć wuefu w klasach 1-3 nie prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego, tylko nauczyciele nauczania zintegrowanego. – Co z naszego punktu widzenia nie jest zbyt korzystne dla dzieci. Wychodząc tej sytuacji naprzeciw, nasz dziekan Hubert Makaruk zainicjował program, który we współpracy z prezydentem Michałem Litwiniukiem realizowany jest w naszym mieście. Polega on na wspomaganiu nauczycieli w klasach 1-3 przez naszych studentów w prowadzeniu fachowych zajęć z wychowania fizycznego – mówił Sadowski. – Poza tym jesteśmy koordynatorem programu „WF z AWF”, który jest kontynuowany i w tym roku. Wiele dzisiaj się mówi o deficytach w zakresie kompetencji ruchowych dzieci i młodzieży. A my staramy się być w awangardzie działań w Polsce w tym zakresie.

– Dobra współpraca odbywa się zawsze pomiędzy solidnymi partnerami. I jako prezydent miasta mogę podkreślić, że jednym z najsolidniejszych partnerów w Białej Podlaskiej jest bialska Akademia Wychowania Fizycznego – powiedział Michał Litwiniuk. – Obie uczelnie wyższe w Białej Podlaskiej pełnią funkcję miastotwórczą. Środowisko bialskiej AWF z takiej roli wywiązuje się wzorowo. Miejskiemu samorządowi nie pozostaje nic innego, jak współdziałanie z uczelnią, z korzyścią dla rozwoju naszej lokalnej społeczności.

Prezydent przypomniał o organizowanych wspólnie z AWF wydarzeniach, takich jak Europejski Festiwal Gier i Zabaw Tradycyjnych, Olimpiada Przedszkolaka, Igrzyska Dzieci i Młodzieży dla uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych, Gimnastyka z Fafikiem – program ukierunkowany na podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie gimnastyki śródlekcyjnej, oraz wielu innych przykładach współpracy.

– Uczelnia świetnie wyposaża swoich studentów w wiedzę, ale żeby w procesie podnoszenia umiejętności, kompetencji zawodowych osiągać zakładaną efektywność, potrzebny jest taki partner jak miasto – z naszymi instytucjami, jednostkami oświatowych, kulturalnymi. Na tej płaszczyźnie spotykamy się jako partnerzy, pomagający sobie nawzajem realizować wspólne cele. Dlatego dziękuję za tę dotychczasową współpracę, której kolejną odsłoną jest podpisywana dziś umowa – mówi prezydent. – Otwarcie nowego kierunku menedżera sport-eventowego świadczy o bardzo nowatorskim i prorozwojowym podejściu władz uczelni i całego akademickiego środowiska. To kolejny pomysł na to, jak do uczelni i do Białej Podlaskiej przyciągać młodych ludzi. Miasto w ramach tej umowy zapewni studentom tego kierunku możliwość odbywania praktyk i zaangażowania w niezliczoną liczbę realizowanych w Białej Podlaskiej wydarzeń sportowych i kulturalno-sportowych.

– Nowy kierunek nastawiony jest na przyszłych liderów branży eventowej, nie tylko lokalnej, ale i ogólnopolskiej. W ramach tego kierunku chcemy prowadzić szereg różnych, ciekawych zajęć, właśnie w naturalnych warunkach organizowania tych eventów sportowych. To jest kierunek przyszłej edukacji w naszym kraju – wyjaśnił dziekan wydziału wychowania fizycznego i zdrowia Filii AWF prof. Hubert Makaruk. – Chcemy kłaść nacisk na umiejętności, kompetencje, i oczywiście wspierać się wiedzą. Cieszę się, że będziemy mogli wspomóc Białą Podlaską poprzez kreatywność naszych studentów, poprzez innowacje, a z drugiej strony nasi studenci będą mieli możliwość zdobywania w instytucjach miejskich nowych doświadczeń, umiejętności, które im się bardzo przydadzą. Kierunek będzie miał charakter otwarty. Zamiast tradycyjnego oceniania osiągnięć naszych studentów, weryfikować to będą odbiorcy – klienci eventów sportowych. I to jest nasz pomysł na ten kierunek. Zorientowany jest na studentów, którzy uzyskali już tytuł zawodowy licencjata, w naszym przypadku po kierunkach sport oraz trener personalny, ale jesteśmy otwarci na studentów z innych kierunków. Zaproponowane przez pana prezydenta praktyki zawodowe będą na pewno bardzo istotnym elementem kooperacji AWF z Urzędem Miasta.

Następnie prezydent Michał Litwiniuk i prorektor Jerzy Sadowski podpisali umowę pomiędzy AWF a UM Biała Podlaska w sprawie ustalenia zasad współpracy dydaktycznej w zakresie praktyk zawodowych na kierunku sport-event manager.

Na koniec naczelnik wydziału edukacji, kultury i sportu Urzędu Miasta Biała Podlaska Stanisław Romanowski zaprosił, w imieniu prezydenta, na 15 marca na wydarzenie „Edu Biała Podlaska”, także organizowane we współpracy i przy wsparciu bialskiej AWF. – Jest to kontynuacja naszego działania „Biała w chmurze”. W ubiegłym roku w murach tej uczelni odbyło się chyba jedno z największych w Białej Podlaskiej wydarzeń edukacyjnych, dydaktycznych ostatnich kilkudziesięciu lat. 15 marca będzie druga jego edycja. Nauczyciele, dyrektorzy, samorządowcy z całego województwa lubelskiego będą mogli pogłębić swoją wiedzę, poznać najnowsze technologie związane z edukacją, z nauką. Także AWF przygotowała wykłady i prelekcje związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w wychowaniu fizycznym, w upowszechnianiu sportu w szkołach – poinformował Romanowski.

Jacek Korwin

zdjęcia UM Biała Podlaska

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy