Nowe fortyfikacje w parku Radziwiłłowskim

Nowe fortyfikacje w parku Radziwiłłowskim

BIAŁA PODLASKA W ubiegłym tygodniu rozpoczęła się kolejna inwestycja w bialskim zespole zamkowo-parkowym Radziwiłłów. To rekonstrukcja fortyfikacji południowych i kładki pieszej oraz budowa infrastruktury towarzyszącej. Wykonawca zaczął od przygotowania terenu.

Inwestycja będzie realizowana dzięki kolejnej, ponad 4,5-milionowej dotacji z Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego. Umowa podpisana z marszałkiem Jarosławem Stawiarskim to kolejny dowód na dobrą współpracę między samorządem województwa a miastem Biała Podlaska.

Umowa na wykonawstwo podpisana została z bialską firmą PNB Paweł Niczyporuk Budownictwo. Zakłada ona, że do czerwca przyszłego roku zrekonstruowana będzie fortyfikacja południowa i kładka piesza. Powstaną też: drogi, alejki, oświetlenie, monitoring, zagospodarowanie terenu przyległego wraz z narysem pałacu.

– Jest to kontynuacja robót zrealizowanych do 2020 roku. Zakres prac obejmuje południową i częściowo zachodnią strefę fortyfikacji, z kładką pieszą łączącą zespół parkowo-pałacowy z planowaną drogą rowerowo-rekreacyjną na terenach nadrzecznych Krzny. Jako uzupełnienie zagospodarowania przestrzeni wewnątrz obrysu wałów, wykonany zostanie narys pałacu. Pokażemy historyczny układ ścian zewnętrznych z basztami narożnymi i podziałem na trzy strefy odzwierciedlone w elewacjach oraz pokazujące układ wnętrza – zapowiada prezydent Michał Litwiniuk.

Co ważne, roboty prowadzone będą pod nadzorem archeologicznym, wszelkie uzgodnienia muszą być konsultowane z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Litwiniuk nie ukrywa, że to kolejny krok w podnoszeniu atrakcyjności terenu parku. – Perła odzyskuje swój blask, zaś nad Krzną powstaje fantastyczny teren rekreacyjny – podsumowuje prezydent.

Justyna Dragan

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: