Niższe czynsze dla przedsiębiorców

Niższe czynsze dla przedsiębiorców

MIĘDZYRZEC PODLASKI Burmistrz Zbigniew Kot uruchomił pomoc skierowaną do przedsiębiorców. Wydał zarządzenie, które umożliwia najemcom miejskich lokali użytkowych i dzierżawcom gruntów obniżenie czynszu.

Z uwagi na ogłoszenie w Polsce stanu epidemii w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do miesiąca kalendarzowego włącznie, w którym nastąpi jej odwołanie jest możliwość obniżenia o 80 proc. umownej stawki czynszu przypadającej na okres obowiązywania zarządzenia.

Warunkiem obniżenia czynszu jest złożenie wniosku. Wypełniony druk i zeskanowany należy wysłać mailem na adres: wzmk@miedzyrzec.pl. Naliczenie czynszu w obniżonej wysokości ma zastosowanie wobec najemców i dzierżawców, którzy na dzień złożenia wniosku nie zalegali z czynszem i opłatami za świadczenia z tytułu najmu lub dzierżawy oraz podatkiem od nieruchomości.

Zarządzenie: http://bip.miedzyrzec.pl/index.php?option=com_govarticle&task=article.downloadAttachment&id=8235&version=8067&Itemid=117

Więcej na ten temat w papierowym wydaniu „Podlasianina” od wtorku 14 kwietnia.

(mp)

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy