Można składać wnioski o dodatek osłonowy

Można składać wnioski o dodatek osłonowy
fot. archiwum

BIAŁA PODLASKA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi nabór na rządowe wsparcie niwelujące podwyżki cen energii, gazu czy żywności.

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie realizowane przez samorządy w 2022 r. Rząd szacuje, że w skali całego kraju z tego wsparcia skorzysta około 7 mln gospodarstw domowych. W Białej Podlaskiej – według szacunków MOPS – do tego świadczenia może być uprawnionych nawet kilkanaście tysięcy gospodarstw domowych. Obsługą w mieście zajmuje się właśnie MOPS.

Wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego mieszkańcy Białej Podlaskiej mogą składać od 7 stycznia do 31 października 2022 r. – w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24 oraz w formie elektronicznej (wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego).

W przypadku wniosków złożonych do 31 stycznia, wypłata dodatków nastąpi w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Pozostali, którzy złożą wniosek pomiędzy 1 lutego a 31 października, otrzymają dodatek osłonowy jednorazowo, wypłacony do 2 grudnia (o dokładnych terminach wypłat mieszkańcy będą informowani po rozpatrzeniu ich wniosków). Wnioski złożone po 31 października nie będą rozpatrywane.

Więcej w papierowym wydaniu „Podlasianina” z 11 stycznia i na www.eprasa.pl.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy