Milion na polepszanie jakości kształcenia

Milion na polepszanie jakości kształcenia

Agnieszka Smarzewska z wiceministrem pokazują otrzymany przez PSW finansowy prezent

BIAŁA PODLASKA Grant w wysokości 1 mln zł otrzymała w sobotę 18 maja Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II. Z symbolicznym czekiem przybył do Białej Podlaskiej wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

Czek przekazał na ręce pełniącej obowiązki rektora uczelni Agnieszki Smarzewskiej wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Andrzej Stanisławek. Na wstępie odczytał list skierowany do niej przez ministra Jarosława Gowina. "Dbałość  o wysoki poziom dydaktyczny, umiędzynarodowienie studiów, inwestowanie w infrastrukturę, tworzenie mostów między nauką a gospodarką jak i optymistyczny wynik monitoringu losów absolwentów - oto cechy wyróżniające szkołę im. Papieża Jana Pawła II" - napisał minister.

Uczelnia otrzymała grant w ramach projektu "Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości" jako jedna z 15 najlepszych wyższych uczelni zawodowych na 34 tego typu uczelnie w kraju. – Dla nas są to ogromne środki, które przeznaczymy na doskonalenie jakości kształcenia. Mamy szansę spowodować, by uczelnia była na jeszcze wyższym poziomie. Za te pieniądze realizowane będą projekty, które będą realizowane między innymi poprzez wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne, by studenci mogli odbywać symulacje przypominające realne warunki na rynku pracy – mówi Agnieszka Smarzewska. I dodaje, że już drugi raz uczelnia otrzymała grant w wysokości 1 mln zł.

A trafił on do niej nie bez powodu. Wiceminister zauważył, że przyczyniła się do tego wysoka pozycja w rankingu państwowych wyższych szkół zawodowych. – Ministerstwo po to jest, aby te najlepsze uczelnie dofinansowywać – podkreślił. I dla przykładu podał, że w ostatnim czasie Politechnika Lubelska otrzymała 8 mln zł, a Katolicki Uniwersytet Lubelski - 2 mln zł.

Justyna Dragan

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy