Małaszewicze impulsem do rozwoju gminy

Małaszewicze impulsem do rozwoju gminy

GMINA TERESPOL Przebudowa suchego portu w Małaszewiczach nabiera tempa. Na tej inwestycji skorzysta również gmina. Właśnie pomiędzy samorządem a spółką Cargotor podpisano umowy, które zakładają budowę wiaduktu w Kobylanach, dróg oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w Koroszczynie.

W związku z planowaną przez Cargotor inwestycją, zakładającą modernizację infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze (korytarza 8 linii towarowych) na granicy UE z Białorusią, 17 listopada w Urzędzie Gminy Terespol odbyło się podpisanie umów pomiędzy tą spółką a samorządem.

– To jest wyjątkowa inwestycja w wyjątkowym miejscu, bo Małaszewicze to główna brama do Europy z Azji i centralny punkt nowego Jedwabnego Szlaku. Towary z Chin płyną do Europy Zachodniej przez to miejsce. I aby je rozbudować w taki sposób, by spełniało marzenia kolejnych pokoleń, postanowiliśmy z panem wójtem podpisać umowy o współpracy, które będą podstawą wystąpienia przez naszą spółkę do Komisji Unii Europejskiej o dofinansowanie w sprawie budowy parku logistycznego Małaszewicze – powiedział Andrzej Sokolewicz, prezes zarządu Cargotor.

Przewidywany koszt projektu to 700 mln euro. – Chcemy, aby ta inwestycja była przykładem współpracy podmiotu kolejowego z samorządem terytorialnym. I najlepiej reprezentowała wizję nowej Polski wschodniej, kojarzonej z rozwojem i nową technologią. Miejscem, w którym warto żyć, mieszkać i pracować – dodał Sokolewicz.

W ramach inwestycji wybudowany zostanie wiadukt w Kobylanach. – Ponad rok pracowaliśmy nad projektem, żeby wiadukt nie naruszał czyichkolwiek interesów i zapewniał odpowiednią komunikację. To ułatwi wyjazd z naszej największej miejscowości, ale również komunikację wszystkim firmom, których mam nadzieję będzie jeszcze więcej w rejonie Małaszewicz – wyjaśnia Krzysztof Iwaniuk, wójt gminy Terespol.

Druga podpisana pomiędzy samorządem a spółką umowa dotyczy rozbudowy oczyszczalni ścieków w Koroszczynie. Z kolei w trzecim dokumencie zawarto kwestie dotyczące poprawy infrastruktury drogowej w rejonie portu. – W związku z pojawieniem się kolejnych inwestorów w Małaszewiczach zachodnich, istotnym elementem będzie wybudowanie nowej drogi, która połączy Małaszewicze z przyszłą autostradą A2. To jest konieczne, ponieważ kilkukrotne zwiększenie przeładunków na pewno będzie się wiązało z tym, że coraz więcej kontenerów będzie odjeżdżało stąd na kołach – wyjaśnia wójt.

Więcej na ten temat w aktualnym – papierowym i cyfrowym wydaniu „Podlasianina”.

Monika Pawluk

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy