Książka wciąż potrzebna. 80 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej

Książka wciąż potrzebna. 80 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej

Minister przyznał dyplomy honorowe wyróżniającym się bibliotekarzom

BIAŁA PODLASKA Książka była i pozostanie na długo najlepszym przyjacielem człowieka. Takie przesłanie towarzyszyło obchodom 80-lecia istnienia Miejskiej Biblioteki Publicznej. Nadarzyła się okazja do wyróżnienia osób zasłużonych dla krzewienia czytelnictwa.

Jubileuszowe obchody sprowadziły do sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych wielu zacnych gości, w tym wicewojewodę lubelskiego Roberta Gmitruczuka, wicekonsula Republiki Białoruś Ałłę Orlowskoj, dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Tadeusza Sławeckiego, przedstawicieli władz samorządowych miasta, delegatury Kuratorium Oświaty, instytucji kultury i Obwodowej Biblioteki im. Gorkiego z Brześcia na Białorusi. Przekazali oni dyrektorowi biblioteki Pawłowi Borkowi okolicznościowe gratulacje i liczne upominki.

Historia placówki rozpoczęła się 15 lutego 1938 r., kiedy za pośrednictwem Towarzystwa Pracy Kulturalnej w Lublinie zakupiono pierwsze książki – 523 woluminów – i przekazano do użytku czytelniczego. Dziś czytelnicy MBP mają do dyspozycji 209 tys. woluminów, w tym 14 tys. pozycji multimedialnych. Każdego roku bibliotekę główną i trzy punkty filialne odwiedza blisko 180 tys. osób, a 28 tys. uczestniczy w działaniach oświatowo-kulturalnych. Przoduje w nich utworzona sześć lat temu Biblioteka Barwna.

Jubileusz był okazją do wręczenia wyróżnień. Wiceprezydent miasta Henryk Grodecki wręczył emerytowanemu dyrektorowi Jerzemu Flisińskiemu Bialską Nagrodę Kultury im. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej. Z MBP był on związany równe 30 lat. Decyzją ministra kultury i dziedzictwa narodowego, wicewojewoda Robert Gmitruczuk uhonorował siedem osób medalami „Zasłużony dla kultury polskiej”. Otrzymali je: Hanna Bajkowska, Anna Chwedoruk, Marzena Kretowicz, Krystyna Nowicka, Czesława Pietruk, Maria Stefaniuk i Maria Trzeciak.

12 bibliotekarzy odebrało dyplomy honorowe ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Są nimi: Barbara Domańska, Małgorzata Flis, Barbara Guz, Anna Hordejuk, Elżbieta Kożuchowska, Ewa Luba, Zofia Marciniak, Beata Naumiuk, Ewa Paluch, Teresa Pocałujko, Agnieszka Sawczuk i Norbert Wachowiec.

80 lat istnienia biblioteki zaowocowało dwoma konkursami: literackim na rymowankę biblio-rym oraz plastycznym, przedstawiającym bibliotekę przyszłości. Organizatorzy uhonorowali książkami i materiałami promocyjnymi MBP szóstkę laureatów. W konkursie literackim najlepiej poradził sobie Bartłomiej Gala, wyprzedzając Ewę Szafraniuk i Teresę Sawczuk. W konkursie plastycznym pierwsza nagroda przypadła Alicji Pietruczuk, druga Helenie Sacharuk, a trzecia Zofii Weśniak. Z okolicznościowym koncertem dedykowanym jubilatom wystąpił chór Camerata z IV LO im. S. Staszica pod dyrekcją Iwony Świderskiej oraz członkowie Teatru Małych Form Sylaba z BCK, kierowanego przez Romana Uścińskiego. Nie zabrakło poczęstunku jubileuszowym tortem, kawą i owocami. Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali pamiątkowy piernik.

Bibliotekarze docenieni medalem "Zasłużony dla kultury polskiej"

Wicewojewoda lubelski wręczył dyrektorowi biblioteki list gratulacyjny od wojewody

Wieloletni dyrektor MBP Jerzy Flisiński uhonorowany został Bialską Nagrodą Kultury

Istvan Grabowski

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: