Konkurs pielęgnujący język polski rozstrzygnięty

Konkurs pielęgnujący język polski rozstrzygnięty

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody

BIAŁA PODLASKA Wojewódzki konkurs "Polonista roku 2019" rozstrzygnięty. Jego celem jest zwrócenie uwagi, jak ważny jest język ojczysty. Zgłosiło się ponad 300 uczestników.

Podsumowanie konkursu "Polonista roku 2019" zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 2 w Białej Podlaskiej. – To już jedenasta edycja. Wzięły w nim udział 324 osoby. Komisja wojewódzka wyłoniła 21 laureatów, do etapu finałowego przystąpiło 57 uczniów. Odpowiadali na pytania z zakresu obejmującego wiedzę z gramatyki, literatury i ortografii. Myślę, że ten konkurs wyłonił osoby, które mają gruntowną wiedzę z języka polskiego na wymienionych poziomach. Uczniowie czytali ze zrozumieniem, sprawdzili swoje zdolności językowe, frazeologiczne i ortograficzne – mówi Anna Kaliszczuk, nauczyciel języka polskiego w SP nr 2.

– To bardzo ważny konkurs, bo uczy dzieci miłości do języka ojczystego, podkreśla jego rangę, wzbudza zainteresowanie. To bezcenna inicjatywa – dodaje z kolei Aleksandra Dopierała, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, do którego należy SP nr 2.

Po części artystycznej i przemówieniu dyrektorki wręczono najlepszym uczniom dyplomy i nagrody, ufundowane m.in. przez radę rodziców. Laureatami konkursu w kategorii klas V-VI zostali: Aleksandra Tur i Jakub Jadczak z SP im. Jana Pawła II w Rokitnie, Maria Dmochowska i Aleksandra Gałabuda z SP nr 9 im. Świętej Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej, Izabela Bielińska (SP im. Marii Konopnickiej w Ciciborze Dużym), Dominika Biesiada (ZS w Łomazach), Daria Jeruzalska (SP w Sosnówce), Klaudia Kuźmiuk (SP w Motwicy), Julia Najdychor (Zespół Placówek Oświatowych w Piszczacu), Sebastian Zadrożniak (SP im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie), Zofia Sudewicz i Emilia Zajączkowska-Stadnicka (SP nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia w Białej Podlaskiej).

W grupie klas III-IV nagrodzeni zostali: Eryk Kulesza (SP nr 5 w Białej Podlaskiej), Hanna Czubun (SP w Rokitnie), Julia Gładoch z SP w Dobrynce, Weronika Krasucka (SP nr 2 w Radzyniu Podlaskim), Urszula Kuśmierczyk (ZS im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach), Julia Malczuk (SP im. Stanisława Staszica w Leśnej Podlaskiej), Iwona Stanilewicz (ZS w Łomazach), Anna Szeptycka i Nina Kossowska (SP nr 2 w Białej Podlaskiej).

Honorowy patronat objęli lubelski kurator oświaty oraz prezydent miasta Biała Podlaska.

Justyna Dragan

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy