Zdobędą kwalifikacje zawodowe jeszcze podczas nauki

Zdobędą kwalifikacje zawodowe jeszcze podczas nauki
Facebook ZSZ nr 2 w Białej Podlaskiej

Gmina Miejska Biała Podlaska / Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej we wrześniu b.r. rozpoczął realizację projektu p.n. „Fachowcy z Brzeskiej! – edycja 2”.

To kolejny już projekt realizowany przez placówkę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działania 12.4 Kształcenie Zawodowe.

Projekt skierowany jest do 186 uczniów/uczennic Technikum nr 2 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 oraz 42 nauczycieli/nauczycielek obydwu szkół. Jego celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów/uczennic poprzez zwiększenie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz lepsze jego dostosowanie do wymogów rynku pracy w dwóch szkołach Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury w Białej Podlaskiej, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym placówki.

Już w listopadzie b.r. ruszyła rekrutacja do Projektu pierwszej 84 – osobowej grupy uczniów/uczennic.

Wsparcie otrzymane w projekcie umożliwi uczniom/uczennicom rozwój kompetencji związanych z zawodem i oczekiwanych przez pracodawców oraz rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Młodzież będzie miała również możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych (np. SEP, uprawnienia spawacza, prawo jazdy kat. B i B+E, montaż i demontaż rusztowań). Przewidziane są również kursy, szkolenia i studia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Planowany termin zakończenia projektu to 30 września 2023 r.

Całkowita wartość projektu to kwota: 5 204 917,26 zł., z czego 4 424 179,67 zł. to środki europejskie.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: