Kolejne laptopy dla bialskich uczniów

Kolejne laptopy dla bialskich uczniów

Laptopy trafiły m.in. do Szkoły Podstawowej nr 3

BIAŁA PODLASKA 65 laptopów trafiło do miasta w ramach projektu „Zdalna Szkoła+”. Będą służyć uczniom już w nowym roku szkolnym.

Kupione przez miasto laptopy kosztowały 155 tys. zł. Projekt „Zdalna Szkoła+”, w ramach którego trafią one do bialskich uczniów, jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z obowiązującym stanem epidemicznym. – Laptopy umożliwią uczniom z utrudnionym dostępem do komputerów realizację podstawy programowej w warunkach domowych. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu, do 11 szkół prowadzonych przez miasto przekazany zostanie sprzęt komputerowy – podkreśla prezydent Michał Litwiniuk.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, I Oś priorytetowa POPC „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

To nie pierwszy sprzęt, który wzbogacił bialskie szkoły. W maju prezydent przekazał Zespołowi Szkół Specjalnych i IV LO im. Stanisława Staszica pierwsze laptopy kupione w ramach projektu „Zdalna Szkoła”. Sprzęt kosztował 119,5 tys. zł, a prawie 20 tys. zł wyniósł wkład własny miasta.

Justyna Dragan

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy