Już tylko krok od podpisania umowy na autostradę do Białej

Już tylko krok od podpisania umowy na autostradę do Białej

REGION Dobiegły końca procedury przetargowe na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków autostrady A2: prawie 18-kilometrowego fragmentu pomiędzy rejonem Malinowiec i węzłem Łukowisko oraz ponad 14-kilometrowego od rejonu Swory do węzła Biała Podlaska (Cicibór). 

– To pierwsze dwa odcinki A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej, dla których niebawem podpiszemy umowy. Kontrola uprzednia postępowania, przeprowadzona przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, nie wykazała uchybień. Po przedstawieniu przez wykonawców gwarancji należytego wykonania robót będzie możliwe podpisanie obu umów – poinformowała 26 marca Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Spośród ofert, które wpłynęły w ramach przetargu na pierwszy wspomniany odcinek, najkorzystniejsza okazała się ta złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Natomiast na odcinek od Swór do węzła Biała Podlaska (Cicibór) wygrała oferta firmy Polaqua.

Na kolejne fragmenty autostrady od Siedlec do Białej Podlaskiej toczą się dwa postępowania przetargowe. W lutym poznaliśmy oferty na zadania: Siedlce Zachód – rejon miejscowości Malinowiec oraz węzeł Łukowisko – rejon miejscowości Swory.

W przypadku ostatniego, 32-kilometrowego odcinka autostrady A2 od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią, 3 lutego poznaliśmy oferty na wybór projektanta, który opracuje projekt budowlany i uzyska niezbędne decyzje umożliwiające realizacje robót w terenie. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na wykonanie inwestycji.

Cały artykuł przeczytać można w aktualnym – papierowym i cyfrowym wydaniu „Podlasianina” nr 13 na: eprasa.pl

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: