Jest konkretna pomoc dla przedsiębiorców

Jest konkretna pomoc dla przedsiębiorców

BIAŁA PODLASKA Wielu bialskich przedsiębiorców znalazło się w trudnej sytuacji i czeka na pomoc. Tarcza rządowa okazała się niestety niewielkim wsparciem, o czym pisaliśmy w ubiegłym tygodniu. Dlatego bardzo ważną pomoc lokalnym firmom zaproponował prezydent Michał Litwiniuk. Będzie ona kosztowała budżet miasta nawet 7 milionów zł, ale najważniejsze, że ochroni przedsiębiorców i pracowników przed utratą pracy.

Propozycje przygotowane wraz z władzami Zakładu Gospodarki Lokalowej oraz po konsultacjach z Bialskopodlaską Izbą Gospodarczą prezydent Michał Litwiniuk przedstawił 16 kwietnia. – Gotowi jesteśmy ponieść duże koszty dla ochrony miejsc pracy i przyszłego rozwoju miasta. Koszty będą stanowiły dla nas wszystkich ogrom wyrzeczeń – podkreślił prezydent. I zapowiedział, że w trybie pilnym będzie chciał zorganizować sesję Rady Miasta, by zaproponowane rozwiązania jak najszybciej weszły w życie. Od zapowiedzi przeszedł więc do szybkich konsultacji z radnymi, w wyniku czego sesję zwołano na poniedziałek 20 kwietnia.

Wreszcie konkrety

Na sesję przygotowane zostały projekty uchwał z propozycjami ułatwień dla przedsiębiorców. – Pierwsza z nich dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres trzech miesięcy, co warunkowane jest spełnieniem przeniesionych z treści ustawy warunków, a więc pogorszenia płynności finansowej i zmiany wskaźnika o jeden w porównaniu z okresem sprzed pandemii. Nie każdy więc będzie mógł się o tę pomoc starać. Jednak ci, którzy ucierpieli, będą mogli ubiegać się za miesiące kwiecień, maj i czerwiec – mówi Litwiniuk.

Drugi filar wsparcia, zawarty w projekcie uchwały, to zwolnienie z opłaty prolongacyjnej. Obowiązek jej uiszczenia ma przedsiębiorca, który złożył wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub o rozłożenie zaległości podatkowej na raty, a urząd skarbowy ten wniosek zaakceptował.

Trzecia propozycja to zwolnienie z czynszu najemców lokali, którymi zarządza spółka miejska ZGL. Chodzi o zakłady pracy, których właściciele musieli je ze względu na zagrożeniem koronawirusem zamknąć lub zawiesili działalność (100 proc. zwolnienia z opłat), ale także o przedsiębiorców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu (50 proc. zwolnienia z czynszu). Wnioski w tej sprawie przyjmować będzie Zakład Gospodarki Lokalowej. Więcej informacji i niezbędne dokumenty dostępne są na stronie www.zglbp.pl.

Czwarty, ostatni filar pomocy miasta dotyczy odstąpienia od poboru czynszu za wynajem gruntów miejskich pod działalność gastronomiczną.

W jakim stopniu zaproponowane zamiany odbiją się na budżecie miasta? Szacuje się, że trzymiesięczna pomoc dla przedsiębiorców może uszczuplić budżet nawet o 7 mln zł. Według prezydenta, są to jednak niezbędne kroki, by ratować przedsiębiorców i ich pracowników. Wspomniane propozycje to także odpowiedź na sygnały radnych oraz organizacji zrzeszających firmy z różnych branży.

O potrzebie wsparcia przedsiębiorców mówili też przed kilkunastoma dniami m.in. zarządy Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Podlasie oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników. Wystosowały one wspólny apel skierowany do władz miast i gmin z regionu naszego oddziaływania, o pilne podjęcie inicjatyw w zakresie udzielenia wsparcia poszkodowanym przedsiębiorcom, rzemieślnikom i kupcom.

Związek apeluje

– Osobiście rozmawiałem o tym projekcie z wiceprezydentem miasta i złożyłem w imieniu ZPP deklarację merytorycznego dialogu i poszukiwania rozwiązań pozwalających na maksymalną ochronę i niezwłoczny powrót do normalności – mówi Tadeusz Konaszuk, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Podlasie. – Reprezentuję znaczną część przedsiębiorców, którzy mają przekonanie o obowiązku dzielenia się owocami działalności gospodarczej i rzetelnym świadczeniu należnych danin i opłat publiczno-podatkowych. By móc wykonywać te powinnościm należy mieć zdolność generowania przychodów i związanych z tym dochodów. W obliczu nieprzewidywalnej dla całego świata okoliczności, znakomita większość firm nie udźwignie ciężaru zapewnienia płynności finansowej, utrzymania zasobów pracowniczych i płacenia danin – zauważa. – Nie oczekujemy specjalnego traktowania, a jedynie wskazujemy na oczywistą i absolutnie niezależną sytuację nadzwyczajną, wskutek której olbrzymia część mikro, małych i średnich firm po prostu sobie nie poradzi. Dlatego apelujemy o czasowe wstrzymanie płatności części podatków i opłat ZUS.

Konaszuk podkreśla, że ZPP jest organizacją autonomiczną, niezwiązaną z rządem i samorządem. – Nie roszczę sobie prawa do wchodzenia w kompetencje zarządu i Rady Miasta. Wierzę, że zarówno pan prezydent, jak i radni zauważą powagę i skalę galopującego ochłodzenia koniunktury. Liczne przypadki zamykania działalności i radykalne cięcia etatów z powodów ekonomicznych, doprowadzą do transferów świadczeń dla bezrobotnych i ponoszonych przez samorządy działań opiekuńczych. A w przypadku raz zamkniętej działalności, nie każdy doświadczonych tą nagłą sytuacją zechce ryzykować ponownie – uważa.

Polska gospodarka szybko się podniesie?

Tymczasem senator z Pomorza Grzegorz Bierecki, który został wybrany do Senatu RP głosami mieszkańców Południowego Podlasia, przyznał na antenie Katolickiego Radia Podlasia, że sytuacja jest… opanowana i że już od połowy kwietnia mali przedsiębiorcy będą mogli wracać do pracy. – Po pandemii polska gospodarka będzie radzić sobie znacznie lepiej niż inne. Mamy gospodarkę opartą na popycie wewnętrznym. Nie jesteśmy krajem, który żyje z turystyki czy eksportu. Polacy codziennie wydają pieniądze z własnego portfela i tak budują zamożność naszego kraju – twierdzi Bierecki.

Niestety słowa senatora nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Chociażby na naszym bialskim rynku nie brakuje firm, które opierają swoją działalność w znacznej mierze na sprzedaży do innych krajów. To chociażby bialska firma Ed-Wood. Niewielki procent produktów trafia na rodzimy rynek, reszta jest eksportowana do wielu krajów, aż na czterech kontynentach. Zresztą takich firm jest więcej. Sporo za granicę eksportują także bialski Stolkar, radzyński Braun czy międzyrzeckie Wipasz i Dr Gerard.

Więcej na ten temat w papierowym i cyfrowym wydaniu „Podlasianina” https://eprasa.pl/news/podlasianin od 21 kwietnia.

Redakcja

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: