Ile u marszałka zarabiają nowi dyrektorzy?

Ile u marszałka zarabiają nowi dyrektorzy?

BIAŁA PODLASKA Wiele w ostatnim czasie mówi się o zarobkach piastujących wysokie funkcje urzędników administracji publicznej. Idąc tropem publikowanych przez nas zestawień oświadczeń majątkowych prezydentów, burmistrzów, radnych miast oraz prezesów miejskich spółek, tym razem prześwietlamy zarobki osób reprezentujących nasz region na wyższym szczeblu – władz wojewódzkich, a konkretnie zajmujących od niedawna stanowiska dyrektorskie i kierownicze w jednostkach podległych Urzędowi Marszałkowskiemu w Lublinie.

O zatrudnieniu po wyborach samorządowych osób w jednostkach Urzędu Marszałkowskiego było głośno głównie dlatego, że wcześniej blisko współpracowali z byłym prezydentem miasta. Gdy Dariusz Stefaniuk przegrał wybory i z rekomendacji Komitetu Politycznego PiS objął funkcję wicemarszałka województwa lubelskiego szybko za swoim byłym pracodawcą na dobre posady przeszły osoby zatrudnione wcześniej w wydziałach Urzędu Miasta i miejskich spółkach. Niektórzy z nich z marszu zostali dyrektorami naczelnymi takich instytucji jak WORD czy bialska Filia Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Tajne wynagrodzenia

Ile zarabiają obecnie? Okazuje się, że nie we wszystkich przypadkach uzyskanie wydawać by się mogło podstawowych informacji o tym, w jaki sposób wydatkowane są publiczne pieniądze, jest proste. Dowiedzieliśmy się jedynie o miesięcznym wynagrodzeniu dyrektorów, którzy piastują funkcje od lat, ale też nowych, ponieważ są oni zobligowani do składania oświadczeń majątkowych w związku z rozpoczęciem swojego urzędu. Gorzej, jeżeli chodzi o przejrzystość, wygląda sytuacja ujawnienia zarobków zastępców dyrektorów czy kierowników poszczególnych wydziałów. Po trwającej blisko dwa miesiące korespondencji, w trybie dostępu do informacji publicznej, zarówno z Urzędem Marszałkowskim jak i z bialskim Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym i Stacją Pogotowia Ratunkowego SPZOZ nie udało nam się uzyskać wszystkich danych.

„Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie nie posiada informacji o wysokości wynagrodzeń zastępców dyrektorów podmiotów leczniczych, którzy są właściwi do ustalania im wynagrodzeń” – poinformowała nas pismem Ewa Płocica-Poślednik, zastępca dyrektora departamentu zdrowia i polityki społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Z kolei dyrektorzy szpitala i pogotowia udostępnienia tych informacji również odmówili, zasłaniając się ustawą o ochronie danych osobowych i naruszeniem dóbr osobistych osób, których zarobki bez ich zgody zostałyby ujawnione w tekście.

Igor Dzikiewicz, dyrektor WORD w Białej Podlaskiej

                                       8820 zł brutto

Dzikiewicz był jedną z pierwszych osób z grona bliskich współpracowników Dariusza Stefaniuka, który do jednostki podległej lubelskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu trafił niedługo po tym, jak były prezydent Białej Podlaskiej z rekomendacji Komitetu Politycznego PiS objął funkcję wicemarszałka województwa lubelskiego. Mimo że dla kandydata Zjednoczonej Prawicy do Rady Miasta ubiegłoroczne wybory również nie zakończyły się pomyślnie, ponieważ nie udało mu się zdobyć mandatu radnego, to na propozycję nowego zatrudnienia nie musiał długo czekać. Już w grudniu 2018 r. został dyrektorem bialskiego WORD-u, na miejsce związanego z Platformą Obywatelską Krzysztofa Tymoszuka, który został odwołany ze stanowiska na pięć miesięcy przed odejściem na emeryturę.

Wcześniej, bo w 2014 r., Dzikiewicz ubiegał się o fotel prezydenta miasta. W drugiej turze swoje poparcie przekazał Dariuszowi Stefaniukowi, a już dwa lata później dostał pracę w miejskiej spółce. W Miejskim Zakładzie Gospodarki Lokalami na początku był kierownikiem targowisk, a później został dyrektorem i jawnie wspierał ówczesnego prezydenta Stefaniuka w ostatnich wyborach na prezydenta miasta. (…)

Więcej na temat wysokości zarobków Artura Kozioła, Dariusza Litwiniuka, Adama Chodzińskiego i Radosława Plandowskiego piszemy w aktualnym wydaniu „Podlasiaka” www.eprasa.pl/news/podlasiak

A na naszej stronie internetowej publikujemy sondę, w której pytamy czytelników czy Urząd Marszałkowski w Lublinie powinien ujawnić zarobki zastępców dyrektorów i kierownika podległych mu jednostek w Białej Podlaskiej.

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: