Gowin: Więcej pieniędzy na szkolnictwo wyższe

Gowin: Więcej pieniędzy na szkolnictwo wyższe

BIAŁA PODLASKA W mieście gościł 21 września Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Opowiadał o planowanym wejściu w życie już w tym roku akademickim Konstytucji dla Nauki. Poprzedzają je konsultacje, takie jak m.in. w Białej Podlaskiej.

– Ustawa otwiera drogę do tego, żeby najlepsze polskie uczelnie sytuowały się wysoko w rankingach, a nie jak obecnie w czwartej setce. Równie ważnym celem jest trzymanie się zrównoważonego rozwoju – zauważył Jarosław Gowin, który pochwalił dwie bialskie uczelnie. PSW zapunktowało za wysokie pozycje w rankingach oraz publikacje naukowe, a filię AWF minister nazwał czołową uczelnią sportową w Polsce.

Mister podczas pobytu w Białej Podlaskiej zapowiedział, że rząd przeznaczył dodatkowe 3 mld zł (z obligacji) na rozwój szkolnictwa wyższego. – To największa inwestycja w szkolnictwo wyższe po 1989 roku – oświadczył minister.

Rektor filii AWF, odnosząc się do zmian w szkolnictwie, powiedział, że w nowym rozporządzeniu, gdzie znalazł się okrojony wykaz dyscyplin naukowych, znalazła się dyscyplina nauki o kulturze fizycznej. – Zabiegaliśmy o to i po spotkaniu premiera z rektorami obiecano to zrobić, i słowo zostało dotrzymane – cieszy się Jerzy Sadowski.

Z kolei prorektor PSW Agnieszka Smarzewska zwróciła uwagę na podniesienie poziomu zatrudniania absolwentów szkół wyższych, na co stawia premier. – Nasza uczelnia korzysta z maksymalnych możliwości stworzonych przez resort. Znaleźliśmy się w grupie czternastu laureatów pilotażowego programu "Dydaktyczne inicjatywy doskonałości". Dostaliśmy 1 milion złotych na usprawnienie i polepszenie procesu kształcenia na profilach praktycznych. Po wejściu w życie nowej ustawy będziemy walczyć, aby stać się Regionalnym Centrum Inicjatywy Doskonałości Dydaktycznej – mówiła prorektor.

(jd)

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: