Ginące zawody szansą na przyszłość

Ginące zawody szansą na przyszłość

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy, Landkreis Oberhavel i Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla uczestniczyli w drugim międzynarodowym spotkaniu projektu „Ginące zawody na europejskim rynku pracy”, które odbyło się w Starostwie Powiatu Oberhavel w Oranienburgu w Niemczech. Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus+ .

Głównym celem spotkania było zapoznanie się ze specyfiką pracy rzemieślników i funkcjonowania różnych podmiotów związanych z ginącymi zawodami, zapoznanie uczestników spotkania z funkcjonowaniem organizacji partnerskiej, spotkanie z lokalnymi interesariuszami projektu, wymiana spostrzeżeń, pomysłów, dobrych praktyk, prezentacja przygotowanych materiałów oraz dzielenie się swoimi doświadczeniami.

W spotkaniu wzięły udział osoby zarządzające organizacjami partnerskimi z Niemiec, Litwy i Polski, koordynatorzy projektu, dyrektorzy szkół i ośrodków szkoleniowych, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, pracownicy związani z kształceniem i szkoleniem zawodowym młodzieży, rzemieślnicy ginących zawodów.

Pierwszym punktem wizyty było spotkanie w Starostwie Oberhavel, podczas którego Starosta Powiatu Ludger Weskamp przywitał przedstawicieli organizacji partnerskich i zaproszonych gości oraz wprowadził w poszczególne zagadnienia dotyczące spotkania projektowego. Ważnym punktem  było podsumowanie dotychczasowych działań, bieżące ustalenia dotyczące realizacji projektu przez poszczególne organizacje partnerskie. Spotkanie w Starostwie zakończyło się konferencją prasową.

Następnie delegacje udały się do Ośrodka Kursów i Dokształcania Dorosłych i Młodzieży TÜV Rheinland Akademie. Po zwiedzeniu obiektu Manager projektów w Spółce Wspierania Gospodarki, Innowacji i Turystyki w Oberhavel WINTO Dirk Thanhäuser przedstawił aktualną sytuację rzemieślników i ginących zawodów na niemieckim rynku pracy oraz zaprezentował system szkoleń w ginących zawodach i metody uznawalności nabytych kwalifikacji w Niemczech. Ciekawym punktem programu było zwiedzanie rodzinnej firmy piekarniczej Plentz, która słynie w całej okolicy z wypieków na bazie naturalnych składników w tradycyjnym piecu chlebowym oraz Muzeum Piecy Kaflowych w Velten, gdzie na przełomie XIX i XX wieku funkcjonowały 43 fabryki pieców kaflowych.

W kolejnych dniach pobytu w powiecie Oberhavel uczestnicy spotkania zapoznali się z systemem szkolnictwa w Brandenburgii  odwiedzając Ośrodek Zawodowego Kształcenia Praktycznego Lehrbauhof oraz Zespół Szkół Zawodowych im. Eduarda Mauera w Hennigsdorf.

- Niezwykłym doświadczeniem okazała się wizyta w rodzinnym warsztacie kowalskim Olafa Petera w Gransee, który z pasją opowiadał o aspektach zanikającego zawodu kowala, zademonstrował techniki pielęgnacji i podkuwania kopyt końskich oraz zaprezentował unikalny mobilny warsztat kowalski - mówi Małgorzata Zając z Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.

Partnerzy udali się również z wizytą do Muzeum Techniki Cegielniczej w Mildenberg, jednego z największych niegdyś zagłębi cegielnianych w Europie, gdzie w XIX wieku wyprodukowano miliardy cegieł, z których zbudowano Berlin i wiele miast w Brandenburgii.

- Międzynarodowe spotkanie projektowe w Niemczech było okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk związanych ze szkoleniem zawodowym młodzieży, przyjrzeniu się pracy i funkcjonowaniu organizacji partnerskich, poznaniu lokalnych interesariuszy projektu. Uczestnicy spotkania mieli okazję rozwijać swoje kompetencje i umiejętności zawodowe na rzecz młodzieży, budować więź między swoimi organizacjami, planować wspólne przedsięwzięcia, przezwyciężać obawy i uprzedzenia, rozwijać sieć współpracy, przekazywać i porównywać wzajemnie swoje pomysły, praktyki a także poznawać język, kulturę i tradycję zwiedzając stolicę Niemiec - podkreśla Zając.

Następne Międzynarodowe spotkanie projektowe odbędzie się w ostatnim kwartale br. w litewskiej organizacji partnerskiej. Projekt „Ginące zawody na europejskim rynku pracy” potrwa do września 2019 r.

 

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: