E-sport to odpowiedź na rozwój rynku gier

E-sport to odpowiedź na rozwój rynku gier

Młodzi ludzie, którzy zaczęli kolejny szczebel edukacji w czasach pandemii, są inni niż ich starsi koledzy. Różnice polegają na tym, że nowi studenci „doby pandemii” są słabo „zintegrowani na żywo” – mówi Anna Bodasińska

BIAŁA PODLASKA Z Anną Bodasińską, prodziekanem ds. rozwoju Filii Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, o nowym kierunku studiów e-sport oraz o obecnej sytuacji studentów rozmawia Justyna Dragan.

Filia Akademii Wychowania Fizycznego planuje uruchomienie nowego kierunku, a mianowicie sport – e-sport. Proszę powiedzieć o tym coś więcej.

– To innowacyjne w skali krajowej 3-letnie studia pozwalające na uzyskanie dyplomu licencjata z zakresu e-sportu oraz nabycie i podniesie kluczowych kompetencji dla przyszłych specjalistów e-sportowych. Program studiów został oparty na wzorcach międzynarodowych. W jego tworzeniu wspiera nas wiodący ośrodek e-sportowy w Polsce – Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych z Katowic. Program obejmuje ponad 2500 godzin (35 przedmiotów) i w całości jest dedykowany zagadnieniom e-sportowym. Jesteśmy przekonani, że absolwent tego kierunku będzie ekspertem w swojej branży, gdyż zostanie kompleksowo przygotowany, nie tylko do czynnego udziału w rywalizacji w zakresie strategicznych, zręcznościowych i sportowych gier e-sportowych, ale przede wszystkim do świadomego i odpowiedzialnego promowania i organizowania przedsięwzięć e-sportowych oraz prowadzenia szkolenia e-sportowego, obejmującego przygotowanie specjalistyczne, motoryczne i psychologiczne. Będzie również posiadał szeroką wiedzę z zakresu odżywiania się i odnowy biologicznej. Jednym słowem zdobędzie wszechstronne wykształcenie umożliwiające mu odnalezienie się na wymagającym runku pracy w obszarze branży e-sportowej.

Wydawać by się mogło, że taki kierunek stoi w sprzeczności z aktywnością, byciem w ruchu. AWF to w końcu uczelnia sportowa. Skąd pomysł na taką właśnie propozycję?

– Pomysł na uruchomienie nowego kierunku jest rezultatem szeroko prowadzonej działalności projakościowej w uczelni. Tworząc go wzięliśmy pod uwagę coraz większą konkurencyjność na rynku pracy oraz ciągły wzrost zainteresowania młodych ludzi e-sportem, który staje się sektorem o charakterze globalnym. Poszukując nowoczesnych i atrakcyjnych form kształcenia sugerowaliśmy się również działaniami ministerstwa, które w 2020 roku zadebiutowało pilotażem programu, dotyczącym wykorzystania gier komputerowych oraz wideo w szkołach, co zapewne wpłynie na potrzebę zatrudniania specjalistów w tym zakresie. Ważną przesłanką stał się również kolejny projekt ministerialny ukierunkowany na kampanię promocyjną, dotyczącą kierunków studiów związanych z zawodami przyszłości, które będą wymagać od przyszłych absolwentów posiadania wiedzy specjalistycznej, umiejętności i cyfrowych kompetencji.

Wyszliśmy z założenia, że skoro ten sektor rozwija się tak dynamicznie i ma szansę stać się jednym z wiodących sektorów gospodarki, a jednocześnie jest niezwykle atrakcyjny w ocenie młodych ludzi, to należy nim się zainteresować i spróbować znaleźć niszę, w której możemy się wykazać jako uczelnia sportowa. Dlatego skupiliśmy się na wsparciu naszymi zasobami i pomysłami tej dynamicznie rozwijającej się dziedziny w zakresie profesjonalnego podejścia do procesu treningowego e-sportowca. Mówiąc prościej, chcemy uzupełnić proces kształcenia e-eksperta o elementy, które z jednej strony kompleksowo przygotują go do podjęcia zawodu w obszarze e-sportu, a z drugiej strony zagwarantują równowagę pomiędzy specjalistyczną e-rywalizacją a wszechstronnym przygotowaniem psycho-motoryczno-zdrowotnym w obszarze treningu sportowego. W nim jesteśmy przecież profesjonalistami!

Zdajemy sobie sprawę, że wiele osób dostrzega pewne sprzeczności czy obawy związane z uruchomieniem kierunku e-sport w uczelni promującej aktywność fizyczną, jaką jest Akademia Wychowania Fizycznego. Krytyczne podejście wynika prawdopodobnie ze stereotypowego rozumienia e-sportu i z braku znajomości głównych założeń naszego projektu. Opracowując program studiów na tym kierunku, chcemy wszystkich, ale szczególnie tych najbardziej sceptycznie nastawionych, czy nawet przeciwników projektu, uspokoić. Stworzyliśmy ciekawy projekt, który w innym (naszym zdaniem we właściwym) świetle pokazuje zjawisko e-sportu. Jego innowacyjność dotyczy przede wszystkim efektów kształcenia, które powinien uzyskać absolwent tego kierunku. Nowatorstwo programu studiów wynika również z jego 8-modułowej struktury.

Czego więc nauczą się studenci kierunku e-sport?

– Pierwszy moduł specjalizacyjny jest skierowany na podnoszenie umiejętności w zakresie konkretnych typów gier e-sportowych. Celem drugiego modułu (biologicznego wspomagania procesu szkolenia) jest wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu człowieka w prowadzeniu rywalizacji e-sportowej, z uwzględnieniem zasad racjonalnego żywienia, odnowy biologicznej czy higieny wzroku. Moduł trzeci – relacji społecznych – ukierunkowany jest na rozwój kompetencji w zakresie nawiązywania, budowania i utrzymywania relacji oraz komunikacji zespołowej. Kolejny moduł menedżerski odnosi się do kwestii biznesowej działalności w obszarze e-sportu i zarządzania eventami e-sportowymi. Czwarty moduł – przygotowania psychologicznego – zawiera treści, które ukierunkowane są na przygotowanie mentalne do rywalizacji sportowej, radzenie sobie ze stresem i nabywaniem umiejętności relaksacji i odpoczynku. Ważny element tego modułu stanowią gry planszowe i gry logiczne, traktowane jako wsparcie rozwoju inteligencji, logicznego myślenia i rozwiązań taktycznych w rozgrywkach fabularnych i logicznych. Piąty moduł – szkolenia sportowego – obejmuje programowanie procesu treningu sportowego. Treści zajęć skoncentrowano wokół problematyki treningu percepcyjno-kognitywnego, kształtowania zdolności psychomotorycznych, kondycyjnych i koordynacyjnych. Ukończenie tego modułu pozwoli na podniesienie poziomu zdolności motorycznych w ramach nowoczesnych i popularnych form aktywności fizycznej. Kolejny specjalistyczny moduł podstaw e-sportu został ukierunkowany na wyposażenie studentów w specjalistyczną wiedzę i umiejętności związane z podstawami funkcjonowania e-sportu, analizą możliwości i szans oraz zagrożeń, które stanowią zbiór zagadnień wprowadzających do efektywnego funkcjonowania w branży. W ramach tego modułu przewidziano zajęcia warsztatowe z ekspertami z kraju i zagranicy. Ostatni moduł to obóz e-sportowy, łączący w sobie elementy specjalistycznego szkolenia e-sportowego (e-camp) oraz form outdorowych w naturalnych warunkach terenowych. Zatem zaproponowany przez nas program studiów, powiem nieskromnie, został przygotowany perfekcyjnie – to kompilacja najbardziej istotnych treści z różnych dziedzin nauki, które pozwolą przygotować w pełni wykształconych profesjonalistów w obszarze e-sportu. Stworzyliśmy program, który oprócz wspomagania potencjału kandydata, będzie ukierunkowany na jego rozwój sprawnościowy, mentalny i zdrowotny. (…)

Cały artykuł przeczytać można w aktualnym papierowym i cyfrowym wydaniu „Podlasianina” na: eprasa.pl

  • tekst promocyjny

 

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: