Dziś rocznica wejścia Polski do UE

Dziś rocznica wejścia Polski do UE
fot. archiwum

BIAŁA PODLASKA 1 maja obchodziliśmy szesnastą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Warto przy tej okazji przypomnieć, w jakim stopniu Biała Podlaska skorzystała z dotacji na realizację tak wielu ważnych zadań. A przecież inwestycje z udziałem pieniędzy unijnych realizowane są w mieście cały czas.

Wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, Słowenią i Węgrami 1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. To był historyczny dzień, bowiem nastąpiło największe rozszerzenie UE. Wymienione kraje wiązały ogromne nadzieje na przyspieszenie rozwoju po uzyskaniu statusu członka wspólnoty silnych państw.

Biała Podlaska skorzystała

I te nadzieje zostały spełnione. Uruchomienie programów pomocowych w ramach polityki spójności Unii Europejskiej stworzyło samorządom nowe możliwości pozyskiwania pieniędzy na przedsięwzięcia rozwojowe. Biała Podlaska w piątej już kadencji samorządu konsekwentnie i bardzo skutecznie pozyskuje fundusze na inwestycje i rozwój miasta, należąc do liderów w wykorzystywaniu pomocy unijnej wśród miast regionu i Polski Wschodniej.

W ostatnim okresie Biała Podlaska osiągnęła rekordowe wyniki, zarówno pod względem liczby realizowanych projektów, jak i ich wartości. Dzięki pozyskiwaniu wysokich kwot funduszy pomocowych z kasy Unii Europejskiej, dochody budżetu miasta w ostatnich latach mocno wzrosły, dzięki czemu możliwa była realizacja tak wielu ważnych inwestycji.

Park, szkoły, autobusy

Co dokładnie zrealizowano? Należy tu wymienić rewaloryzację i modernizację zespołu zamkowo-parkowego Radziwiłłów, modernizację i wyposażenie warsztatów szkół zawodowych, budowę rond na skrzyżowaniach drogi krajowej nr 2 z ul. Terebelską i al. Solidarności, budowę energooszczędnego oświetlenia, budowę małych instalacji OZE na potrzeby indywidualnych gospodarstw domowych, zakup taboru komunikacji miejskiej, budowę systemu dróg rowerowych czy budowę edukacyjnej ścieżki pieszo-rowerowej w dolinie Krzny.

– Łącznie, od 2004 do 2020 roku samorząd Białej Podlaskiej pozyskał wsparcie dla 78 projektów unijnych o wartości ponad pół miliarda zł (529 229 112 zł). Łączna kwota ich dofinansowania wynosi 314 374 817 zł –  podsumowuje dowiedzieliśmy się w UM.

Pieniądze te zostały zainwestowane w budowę i remonty dróg, infrastrukturę szkolną, sportową i kultury, rozwój internetu (m.in. 31 km światłowodów), modernizację komunikacji publicznej, odnawialne źródła energii, rewitalizację centrum miasta, budowę strefy gospodarczej i promocję gospodarczą miasta, rozwiązanie problemów związanych z zaopatrzeniem w ciepło, gospodarką wodno-ściekową (m.in. 36 km wodociągów, 39 km kanałów ściekowych) i odpadami komunalnymi. Pieniądze zostały wykorzystane także na rozwój punktów przedszkolnych i dużą liczbę projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Sukcesy na polu opracowywania projektów i pozyskiwania na ich realizację funduszy europejskich, oprócz Urzędu Miasta i miejskich spółek, odnoszą także inne bialskie instytucje. Wśród beneficjentów są m.in. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz szereg organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.

Jesteśmy wspólnotą
Michał LitwiniukMichał Litwiniuk, prezydent miasta Biała Podlaska: – Jesteśmy wspólnotą – wartości, dążeń, celów. Bycie w niej dało nam także możliwość szybszego nadrobienia zaległości w różnych dziedzinach życia – przede wszystkim dzięki unijnym środkom finansowym. Biała Podlaska wciąż realizuje inwestycje na taką skalę, która bez tego wsparcia nie byłaby możliwa. Rozwój, modernizacja, postęp – te słowa określają proces, który obserwujemy w naszym mieście od czasu, gdy Polska jest w Unii Europejskiej.
Szereg projektów dla przedsiębiorców, edukacyjnych, kulturalnych, o znaczeniu społecznym dało efekty nie do przecenienia. Dzięki Unii Europejskiej konsekwentnie modernizujemy tak wiele obszarów: rewitalizujemy nasze cenne historyczne zabytki, rekultywujemy tereny, rozbudowujemy infrastrukturę – zarówno dzięku milionom złotych dotacji, jak i pracy wielu osób – samorządowców, specjalistów od funduszy unijnych, przedsiębiorców i zwykłych mieszkańców. Dziś Wspólnota jest dla nas codziennością, racją stanu. Do tej pory radośnie świętowaliśmy ten dzień na Pikniku „Kochamy Cię, Europo” na terenie Założenia Radziwiłłów, podczas którego tradycyjnie organizowałem najmłodszym bialczanom zajęcia ze wspinaczki gdy uporamy się z pandemią, wrócimy do tej tradycji, bo chcemy i kochamy czuć się wspólnotą – miejską i europejską.

 

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy