Biała Podlaska: Zaprzysiężenie prezydenta, ślubowanie radnych, wybór prezydium Rady Miasta

Biała Podlaska: Zaprzysiężenie prezydenta, ślubowanie radnych, wybór prezydium Rady Miasta

Rada Miasta Biała Podlaska kadencji 2024-2029

Podczas sesji inauguracyjnej XI kadencję samorządu, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w poniedziałek 6 maja nowo wybrani radni miasta Biała Podlaska złożyli uroczyste ślubowanie, a na urząd prezydenta w kolejnej kadencji został zaprzysiężony prezydent Michał Litwiniuk.

– Raz jeszcze dziękuję wszystkim wyborcom za udział w głosowaniu oraz za powierzenie mi po raz drugi zaszczytnej funkcji prezydenta miasta – podkreślił zaraz po zaprzysiężeniu Michał Litwiniuk. – Gratuluję radnym, na czele z wybranym dziś prezydium rady. Jestem bardzo wdzięczny moim współpracownikom z Urzędu Miasta i instytucji miejskich. Razem nie zwalniamy tempa. Bardzo dziękuję moim wspaniałym najbliższym: dziś podczas ślubowania byli ze mną Ania, mama Ewa i tata Stefan, ale wsparcie każdego z członków mojej rodziny jest dla mnie niezwykle ważne.

Nowe prezydium Rady Miasta: (od lewej) Dariusz Litwiniuk, Robert Woźniak i Mariusz Michalczuk

Wybrano również prezydium Rady Miasta. Przewodniczącym RM Biała Podlaska został Robert Woźniak z klubu Koalicji Obywatelskiej, natomiast funkcje wiceprzewodniczących objęli Mariusz Michalczuk (KO) i Dariusz Litwiniuk (Zjednoczona Prawica).

Większość w 23-osobowej Radzie Miasta ma ugrupowanie startujące w wyborach z Komitetu Wyborczego Wyborców Prezydenta Michała Litwiniuka. Są to radni: Waldemar Godlewski, Katarzyna Pietraszkiewicz, Marcin Izdebski, Mariusz Michalczuk, Robert Woźniak, Piotr Gajek, Andrzej Czapski, Sebastian Michalczuk, Krystyna Beń, Józef Szeptycki, Kacper Łaskarzewski, Franciszek Ostrowski. (12 mandatów)

Drugim co do wielkości ugrupowaniem w Radzie Miasta jest Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Reprezentować je będą: Henryk Grodecki, Marek Dzyr, Agnieszka Kulicka, Wojciech Babicz, Dariusz Litwiniuk, Anita Frankiewicz, Igor Dzikiewicz, Stanisław Nikołajczuk, Karol Sudewicz. (9 mandatów)

Trzecia siła w Radzie Miasta to Komitet Wyborczego Wyborców Adam Chodziński Bezpartyjny Samorząd. Radni: Adam Chodziński i Beata Wawryniuk. (2 mandaty)

Do rady w ogóle nie dostał się w tej kadencji klub Białej Samorządowej, z Bogusławem Broniewiczem na czele.

Kacper Łaskarzewski wprawdzie nie wygrał bezpośrednio w wyborach 7 kwietnia, ale w związku z wyborem Michała Litwiniuka na prezydenta miasta, zwolniło się miejsce w Radzie, które zajął pierwszy w kolejności pod względem liczby zdobytych głosów w okręgu wyborczym nr 4 właśnie 24-letni Kacper Łaskarzewski. Podobna sytuacja dotyczy Franciszka Ostrowskiego. Maciej Buczyński z okręgu wyborczego nr 2 został ponownie wiceprezydentem miasta, więc jego miejsce w RM przypadło panu Franciszkowi. Jednak Buczyński długo wiceprezydentem nie pobędzie, bowiem 14 maja obejmie stanowisko szefa bialskiej delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Nie wiadomo jeszcze, kto go zastąpi.

Nowy przewodniczący Robert Woźniak zdradził, jakie ma plany co do organizacji pracy Rady Miasta. Chce zdecydowanie częściej spotykać się z przedstawicielami poszczególnych klubów, jak też z radnymi niezrzeszonymi. – Jestem otwarty na wszelkie propozycje. Mam nadzieję, że jak najmniej dyskusji będzie na samej sesji, a wiele dyskusji będzie się odbywało na komisjach, a nawet przed tymi komisjami. Trzeba ograniczyć biurokrację, którą mamy. Niszczenie tych kartek, jeśli chodzi o Radę Miasta, to było utrapienie. Kto będzie chciał mieć wersję papierową, to będzie miał, natomiast przeforsowanie wersji elektronicznej będzie jedną z pierwszych decyzji – mówił nowo wybrany przewodniczący.

Woźniak był jedynym kandydatem zgłoszonym do tej funkcji. W tajnym głosowaniu uzyskał poparcie 14 radnych, a 8 wstrzymało się od głosu. W poprzedniej kadencji był wiceprzewodniczącym rady, dopóki nie został odwołany w kwietniu 2022 roku, na wniosek radnych Zjednoczonej Prawicy (zastąpił go wówczas Marek Dzyr z ZP).

 


Pełna treść wystąpienia prezydenta miasta Biała Podlaska Michała Litwiniuka:  

„Szanowny Panie Sędzio, Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej, drogie panie i panowie radni elekci, drodzy pracownicy Urzędu Miasta i innych instytucji naszego miejskiego samorządu, zgromadzeni goście, uczestnicy dzisiejszej pierwszej sesji Rady Miasta nowej kadencji, drodzy mieszkańcy Białej Podlaskiej.

W pierwszych słowach chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Białej Podlaskiej, którzy wzięli udział w wyborach samorządowych, którzy wykazali tę obywatelską determinację do gospodarskiego brania naszego wspólnego losu we własne ręce. Bardzo serdecznie gratuluję wybranym państwu radnym, staliście się w ten sposób powiernikami ogromnego społecznego zaufania i ufam, z wielką wiarą wypowiadając te słowa u progu nowej kadencji, że potrafimy wspólnie stworzyć forum bardzo dobrej współpracy tych dwóch wiodących organów miejskiego samorządu, prezydenta miasta jako organu wykonawczego i rady miasta jako organu stanowiącego, by zapewnić Białej Podlaskiej kontynuację dynamicznego i zrównoważonego rozwoju. Wszystkim mieszkańcom Białej Podlaskiej, którzy obdarzyli mnie ponownie zaufaniem i radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Prezydent Michał Litwiniuk, chcę w sposób szczególny podziękować za tak silnie i jednoznacznie wyrażone poparcie. To ogromna siła takiego demokratycznego mandatu. Zwycięstwo w wyborach na prezydenta miasta w pierwszej turze i uzyskanie przez nasz komitet wyborczy samodzielnej większości w radzie miasta to bardzo zaszczytne i wyróżniające, ale jednocześnie stanowiące dla nas ogromne zobowiązanie. Czujemy na naszych barkach ciężar odpowiedzialności, bo w żaden inny i bardziej demokratyczny sposób mieszkańcy Białej Podlaskiej nie mogli wyrazić swoich oczekiwań, że nasze miasto, wciąż tak jak przez poprzednie lata, będzie podążać ścieżką dynamicznego, ale zrównoważonego uwzględniającego proporcjonalnie bardzo szerokie potrzeby różnych grup naszej miejskiej społeczności rozwoju.

Ten werdykt wyborców poczytuję także jako docenienie tych ostatnich 5 lat naszego wspólnego wysiłku, z dumą podkreślamy, że to do dnia dzisiejszego już trzysta kilkadziesiąt milionów zł nakładów inwestycyjnych na rozwój Białej Podlaskiej. To kilka bardzo prestiżowych wyróżnień w ogólnopolskich wiodących rankingach, m.in. za dynamikę rozwoju naszego miasta, za rekordowy, wyróżniający nas na tle kraju poziom realizowanych inwestycji, czy także za najoszczędniejszy, jeśli chodzi o koszty utrzymania prezydenta i jego administracji samorząd. Ostatnich 5 lat to także ciągła praca nad tym, byśmy w nowy okres pięcioletniej rozpoczynającej się dziś kadencji weszli z stabilnym i zrównoważonym budżetem. Troska o który daje nam dzisiaj ogromny komfort patrzenia na przyszły rozwój Białej Podlaskiej z optymizmem, bo zapewniliśmy naszemu miastu to najważniejsze narzędzie kształtowania trwałego, przewidywalnego i zrównoważonego rozwoju. Wreszcie ostatnich 5 lat, za co jestem bardzo wdzięczny wszystkim mieszkańcom, to czas umacniania więzi naszej lokalnej wspólnoty, tworzenia niemal tego rodzinnego charakteru naszej lokalnej społeczności, czas intensywnej między pokoleniowej i między środowiskowej integracji.
To właśnie dzięki sile tego wzajemnego oddziaływania i wspierania się osiągnęliśmy sukcesy w często bezprecedensowych sytuacjach. Suchą stopą przeszliśmy jako miejska społeczność przez okres pandemii czy wybuchu wojny w Ukrainie, ale także dzięki fenomenalnej integracji zasłynęliśmy na przestrzeni całego kraju, dwukrotnie zdobywając tytuł rowerowej stolicy Polski, organizując przyciągające do Białej Podlaskiej publiczność z najodleglejszych zakątków naszego kraju festiwal im. Bogusława Kaczyńskiego, którego już pięć edycji za nami, a za chwilę w sierpniu szósta, kolejna. Przeżywaliśmy wspólnie wyjątkowe wielkie chwile, jak np. uroczyste otwarcie nowo wybudowanego przez nas stadionu z udziałem największych gwiazd polskiej piłki, zawodników reprezentacji i trenerów naszej reprezentacji. Ten miniony już pięcioletni okres to bardzo wysoko zawieszona przez nas poprzeczka, ale mamy wszelkie bardzo obiecujące podstawy, by sądzić, że poziomu nie zaniżymy, że utrzymamy to tempo dynamicznego zmieniania oblicza naszego miasta i pogłębiania naszej społecznej lokalnej integracji.

Te podstawy mojego optymizmu to nie tylko 5 lat świetnych doświadczeń i zweryfikowania w boju tego fantastycznego zespołu pracowników samorządowych, którymi mam zaszczyt zarządzać jako prezydent miasta. To wielokrotnie przecież przeze mnie wyrażana wdzięczność wobec nade profesjonalnego, zaangażowanego w swoją pracę i wykonującego ją z oddaniem zespołu specjalistów. Efektem pracy, których są te zaszczytne wyróżnienia i w tych twardych obszarach rywalizacji polskich samorządów i tych miękkich, ale wszystkie wspólnie dają nam ogromną satysfakcję, że jedno z 107 miast prezydenckich w Polsce na tak wielu polach  potrafiło wyróżnić się w skali całego kraju. Jeszcze raz podkreślę, że mam ogromną, trochę przytłaczającą świadomość tego bardzo wysokiego zawieszenia poprzeczki, ale jednocześnie płynie zeń to poczucie siły i głębokiego zobowiązania, że tempa nie zwolnimy. Optymizm wobec tej nadchodzącej pięciolatki płynie z faktu, że udowodniliśmy jak skutecznie potrafimy pozyskiwać środki zewnętrzne na rozwój naszego miasta i już rozpoczęliśmy skuteczną ich absorpcję na okres nowej kadencji, przede wszystkim gwarantując już sobie poprzez zawarte umowy oraz przygotowane projekty absorpcję kolejnych setek milionów zł także z nowej perspektywy Unii Europejskiej do roku 2027.

Nasza nadzieja na rozwój miasta w naszej dobrej współpracy płynie także z faktu,że mamy bardzo życzliwych przyjaciół i partnerów podejmujących dziś najważniejsze decyzje w państwie, którzy wprost deklarują wsparcie dla rozwoju Białej Podlaskiej, a wśród których są pan premier i ministrowie naszego rządu, pan wojewoda, parlamentarzyści polskiego Sejmu i Senatu, z których wielu w ostatnich miesiącach, czasem niejednokrotnie odwiedzało już Białą Podlaską bezpośrednio mieszkańcom naszego miasta to wsparcie deklarując. To wreszcie handicap, który płynie z ogromnej bezpośredniej życzliwości wobec potrzeb naszego miejskiego samorządu ze strony jego zaangażowanych, kluczowych pracowników, pana Wojciecha Sosnowskiego, naczelnika Gabinetu Prezydenta, który jako radny elekt sejmiku województwa będzie głównym pasem transmisyjnym naszych potrzeb wobec marszałka województwa, zarządu województwa oraz sejmiku województwa.
To wspaniały, chociaż trochę przeze mnie żałowany z zrozumiałych względów, sukces mojego jedynego zastępcy, pana prezydenta Macieja Buczyńskiego, który wygrał prestiżowy konkurs na stanowisko dyrektora Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej i w ten sposób już nie w strukturze naszego miejskiego samorządu, ale jako najwyższy przedstawiciel administracji rządowej w Białej Podlaskiej i prawa ręka pana wojewody na naszym terenie będzie tym najsolidniejszym partnerem pomagającym nam, bialczanom, załatwiać nasze sprawy, nasze bialskie potrzeby. Jakie wielkie wyzwania w tak szerokim gronie dobrych, życzliwych i współpracujących ludzi i podmiotów społecznych, politycznych będziemy realizowali w najbliższej kadencji.

Miałem ten ogromny komfort jako kandydat ubiegający się o reelekcję na stanowisko prezydenta miasta, że nie musiałem składać obietnic dlatego, że te śmiałe przedsięwzięcia, które są najistotniejszymi wyzwaniami, zakomunikowaliśmy mieszkańcom Białej Podlaskiej już dawno temu, często wspólnie z mieszkańcami Białej Podlaskiej je wypracowując i wobec wielu z nich podjęliśmy już bardzo konkretne działania, a wobec niektórych jesteśmy wręcz może jeszcze nie na finiszu, ale już dalej niż w połowie drogi. Będziemy zatem kontynuowali Plan Budowy Dróg, tę świetną zaproponowaną przeze mnie i naszych kandydatów do Rady Miasta, 5 lat temu w kampanii wyborczej formułę określenia w zgodzie przez prezydenta miasta i pracowników urzędu oraz państwa radnych, przedstawicieli wszystkich środowisk, formułę przyjęcia planu rozwoju sieci dróg strategicznych oraz lokalnych, osiedlowych na całą kadencję. Tak, by mieszkańcy miasta nie musieli co roku przeżywać i zgadywać, która z potrzeb znajdzie szybszą drogę do kolokwialnie, pozwolę sobie to powiedzieć, do ucha prezydenta miasta czy państwa radnych. W ten sposób solidnie, bardzo transparentnie i bezpośrednio uczciwie traktując mieszkańców według czytelnych i zrozumiałych dla wszystkich kryteriów określimy nasze wspólne zobowiązania, jakie kwoty, co najmniej co roku, będziemy przeznaczać na realizację tych najpilniej i najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców Białej Podlaskiej inwestycji.

Jeszcze w tym roku, jeżeli nie wystąpią nieprzewidziane przeszkody, a do tej pory wszystko wskazuje na to, że jest ogromna szansa, iż tak właśnie zgodnie z założonym harmonogramem się stanie, ukończymy budowę mostu, piątego mostu na rzece Krznie.
Tej, tak potrzebnej zaplanowanej już kilkadziesiąt lat temu przeprawy, o której wielu sądziło, że to marzenie nierealne, a nasza determinacja, nasz zdrowy, mądry, rozsądny, konsekwentny upór doprowadziły do tego, że dziś wszyscy my, bialczanie, z podziwem obserwujemy imponujące tempo prac. Ja także wczoraj podczas rodzinnej przejażdżki rowerowej i najprawdopodobniej już z końcem tego roku będziemy mogli dokonać odbioru tej inwestycji. Ale przecież rozpoczęliśmy już proces budowy obwodnicy wschodniej miasta, skutecznie pozyskaliśmy ze środków budżetu państwa rekordowe, historyczne w Białej Podlaskiej 112 mln zł dotacji. Dzięki tym środkom ten proces inwestycyjny mogliśmy już uruchomić, od kilku miesięcy pracuje wyłoniony w drodze przetargu zespół projektowy.
W maju przyszłego roku zgodnie z zawartą umową mamy otrzymać projekt, a wówczas kolej rzeczy powoduje, że ogłosimy przetarg, wyłonimy wykonawcę i do 2027 roku wybudujemy pierwszy etap obwodnicy wschodniej miasta. To także oznacza, że bardzo konsekwentnie będziemy zabiegać o realizację kolejnego z tych etapów, którego większość przebiega już w kierunku miejscowości Lisy do skrzyżowania z drogą wojewódzką 812 i poza terenem naszego miasta.

To także przygotowana przez nas, już istotny czas temu koncepcja budowy dojazdu do autostrady węzła Biała Podlaska w Ciciborze, całkiem niedawno, już po akcie wyborczym 7 kwietnia, odbyliśmy spotkanie z przedstawicielami wojewódzkiego zarządu dróg, gdzie uzgodniliśmy koncepcję oraz kalendarz wspólnych działań w zakresie realizacji tej inwestycji, której większość przebiega poza terenem Białej Podlaskiej. To jest ten odcinek drogi wojewódzkiej 811 na przedłużeniu ul. Janowskiej, właśnie w kierunku Cicibora.
Po stronie miasta już od dawna, przez całą tę kadencję podobne prace prowadzimy, zbudowaliśmy pierwszy dwupasmowy odcinek ul. Janowskiej, rozstrzygnęliśmy przetarg na budowę kolejnego dwupasmowego odcinka wraz z docelowym turbinowym rondem na skrzyżowaniu tej ulicy z ul. Jana III Sobieskiego tuż przed wiaduktem. Wreszcie jesteśmy po uzgodnieniach z panem zastępcą Dyrektora Regionalnych Lasów Państwowych w Lublinie, do niedawna przewodniczącym Rady Powiatu Bialskiego, Mariuszem Kiczyńskim o zamianie lasu, który jako miasto posiadamy na stawy przy rzece Klukówce, dzięki czemu w tym miejscu, do którego doprowadziliśmy wspaniałą drogę pieszą i rowerową, w sąsiedztwie którego stworzyliśmy parkingi i instalacje do rekreacji, będziemy mogli zbudować tak wyczekiwane przez mieszkańców Białej Podlaskiej, kąpielisko, ten teren rekreacji z atrakcjami wodnymi, którego przez tyle lat tak nam bardzo w Białej brakuje.

Rozpoczęliśmy realizację projektu kontynuacji programu zrównoważonego transportu miejskiego, jego zintegrowanego systemu, skutecznie pozyskaliśmy 55 mln zł to w ostatnim czasie podpisana przeze mnie umowa, dzięki której z programu funduszy europejskich dla Polski wschodniej zakupimy nie tylko 12 nowych autobusów elektrycznych, ale też wykonamy dużo nakładów w obszarze infrastruktury przystankowej, komunikacyjnej także inwestycji dla pieszych i rowerzystów. Będziemy kontynuować rozwój naszej edukacji, udowodniliśmy w minionej kadencji jak bardzo konsekwentnie i skrupulatnie podchodzimy do corocznego zabezpieczania odpowiednich nakładów na inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, ale także na inwestycje w remonty o zabezpieczanie nakładów bieżących na permanentne odnawianie naturalnie zużywających się i starzejącej infrastruktury. Dalej będziemy rozwijać bialski sport i kulturę, przed chwilą wspomniałem o czekającym nas wielkim święcie muzyki operowej, operetkowej i musicalowej, a częściowo także popularnej podczas szóstej już w sierpniu tego roku edycji festiwalu im. Bogusława Kaczyńskiego. Wreszcie bardzo konsekwentnie będziemy kontynuować i rozwijać na wszystkich możliwych polach naszą współpracę z tak licznymi, tak licznie reprezentowanymi w Białej Podlaskiej środowiskami społecznymi, bialskich uczelni, fundacji, stowarzyszeń, służb mundurowych, tak licznie przecież obecnych w naszym mieście, wczorajszy wspólny piknik z wojskiem i pozostałymi służbami mundurowymi przy wspólnym świętowaniu 34 Pułku Piechoty był tego najlepszym przykładem.

Słyszycie państwo w mojej wypowiedzi ten powiew głębokiego optymizmu i wielkiej nadziei na to, że ostatnie wybory przyniosły także w środowisku społeczno-politycznemu w naszym mieście odświeżający powiew. Powiew refleksji nad tym, jakich zachowań, jakich postaw mieszkańcy nie oczekują od swojej klasy społeczno-politycznej. Ten werdykt jest jednoznaczny i stanowi bardzo wyraźny drogowskaz wskazujący, w jakim kierunku Biała Podlaska powinna się rozwijać i jakie relacje powinny zapanować także pomiędzy nami, najbliższymi partnerami, prezydentem jako organem wykonawczym i radą miasta jako organem stanowiącym. Mój optymizm płynie także ze świadomości, że wszyscy państwo jesteście bardzo reprezentatywnymi przedstawicielami własnych środowisk, często bardzo doświadczonymi w działalności społecznej i  politycznej oraz tak zróżnicowanej zawodowej i jest to podstawa na której możemy zbudować szeroki konsensus, którego wypadkową będą bardzo odpowiedzialne, dojrzałe decyzje także w tych sprawach niepopularnych, które wymagają odpowiedzialności po to byśmy Białą Podlaską mogli wciąż dynamicznie i zgodnie rozwijać.

Jeszcze raz wszystkim państwu pięknie dziękuję.”

zdjęcia UM Biała Podlaska

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy