Biała Podlaska: Mieszkańcy sprzątną miasto

Biała Podlaska: Mieszkańcy sprzątną miasto

BIAŁA PODLASKA Na najbliższą sobotę zaplanowana jest akcja związana ze sprzątaniem miasta. Zaangażują się w nią mieszkańcy, a dodatkową korzyścią jest integracja mieszkańców.

Akcja zaplanowana jest na 6 kwietnia, początek o godz. 15. Zaplanowanych jest kilka lokalizacji, w których spotkają się chętni by włączyć się w akcję.

– Celem wydarzenia ma być nie tylko porządkowanie przestrzeni wokół nas, ale też wspólne działanie – integracja różnych środowisk. Chęć przyłączenia się do akcji zgłosiło już wiele bialskich stowarzyszeń, kół hobbystycznych, klubów. Dołączyć się do nas może każdy – wystarczy po prostu przyjść do wybranego miejsca zbiórki. Wytyczono siedem tras – informuje Gabriela Kuc-Stefaniuk, rzecznik prezydenta miasta.

Na profilu Miasto Biała Podlaska utworzone zostało wydarzenie. – Będziemy w tym miejscu na bieżąco przekazywać informacje. W miejscach zbiórki uczestnicy otrzymają od koordynatorów worki oraz rękawice zakupione przez wydział gospodarki komunalnej UM. Zebrane śmieci zostaną przewiezione pojazdami Zieleni Miejskiej do miejsc utylizacji. Na zakończenie, o ile pozwoli pogoda, planujemy spotkanie na ognisku przy tzw. Grubej Kaśce, dawnym punkcie poboru wody. Prosimy o śledzenie profilu wydarzenia – zachęca rzecznik.

Ponadto, w ramach działań zainicjowanych przez prezydenta Michała Litwiniuka, by miasto było czyste, Zakład Zagospodarowania Odpadów organizuje mobilne PSZOKi – Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Terminy akcji to: 13 i 27 kwietnia oraz 11 i 18 maja.

Śmieci w liczbach

W zasobach gminy miejskiej jest ok 114 ha działek ewidencyjnych. W 2018 roku w ramach sprzątania nieruchomości stanowiących własność miasta zebrano ponad 32 tony odpadów (w głównej mierze szkła, plastiku opakowań wielomateriałowych oraz gruzu). Wszystkie nieruchomości Gminy Miejskiej (w tym przyległe do brzegów rzeki Krzny) są sprzątane w zależności od potrzeb. Przykładem może być pas drogowy ul. Droga Wojskowa w kierunku kładki na rzece Krzna, z którego 2 tygodnie temu zebrano ponad 10 worków (110 l. śmieci, po czym po kilku dniach 2 worki 110 l., głównie opakowań szklanych i wielomateriałowych).

Pracownicy referatu gospodarowania odpadami prowadzili w 2018 r. lekcje ekologiczne w klasach 1-3 szkół podstawowych w pełnym wymiarze lekcyjnym (45 minut). Podczas lekcji uczniowie poprzez zabawę poznawali zasady segregacji odpadów komunalnych.

Straż Miejska również angażuje się w akcję. Prowadzi m.in. działania w przypadku stwierdzenia zaśmiecenia ustala właściciela, uzgadnia z nim termin uprzątnięcia i w dalszej kolejności  przeprowadza rekontrolę. W ubiegłym roku i na początku bieżącego strażnicy ujawnili 212 przypadków zaśmiecania z tego 38 osób zostało ukaranych z art. 145 KW.

Justyna Dragan

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: