70 lat państwowej szkoły muzycznej w Białej Podlaskiej

70 lat państwowej szkoły muzycznej w Białej Podlaskiej

BIAŁA PODLASKA 1120 absolwentów ukończyło bialską państwową szkołę muzyczną w ciągu 70 lat jej istnienia. Kształciło ich 85 nauczycieli, których wspomagało 24 pracowników administracji i obsługi. Kierowało szkołą w tym czasie dziewięcioro dyrektorów, z czego dwoje po 2 razy. W środę 19 czerwca w auli ROBiR przy ul Akademickiej 2 odbył się koncert galowy w wykonaniu uczniów, absolwentów i nauczycieli. Był punktem kulminacyjnym obchodów jubileuszu.

Oficjalną część koncertu rozpoczęły życzenia od ministra kultury, wicepremiera Piotra Glińskiego, wicewojewody Roberta Gmitruczuka, wicemarszałka województwa Dariusza Stefaniuka, wizytatorów placówek edukacji muzycznej, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół muzycznych. Potem zagrali uczniowie i nauczyciele. Dwugodzinny koncert, dzięki swej dynamice i różnorodności repertuaru, wzbudzał nieustannie ożywioną reakcję publiczności, która po brzegi wypełniła aulę Regionalnego Ośrodka Badań i Rozwoju przy bialskiej AWF.

Placówka nosi dziś oficjalną nazwę: Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia imienia Fryderyka Chopina w Białej Podlaskiej. Ale powstała w roku 1949, jako Niższa Szkoła Muzyczna, która została założona przez działające w mieście Towarzystwo Miłośników Sztuki. W czerwcu 1951 roku szkołę przejęło Ministerstwo Kultury i Sztuki. Otrzymała ona zarazem nową nazwę: Państwowa Szkoła Muzyczna. Ale już zaledwie pół roku później, w styczniu 1952 roku, została zdegradowana przez ministra na Państwowe Ognisko Muzyczne.

Taki jej status trwał przez ponad ćwierć wieku. Osiągnięcia ogniska zostały zauważone i w czerwcu 1978 roku zostało ono przekształcone w Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia. Potem, po niemal 30 latach - 30 lipca 2007 roku, ówczesny minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski podpisał zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Białej Podlaskiej.

Przez cały czas swojego istnienia bialska szkoła muzyczna miała szczęście do swoich szefów. Ich zapał, aktywność i pracowitość zbudowały placówkę, która ma dziś ugruntowaną pozycję. Pierwszym był Wincenty Światłowski.

Czytaj więcej w papierowym i cyfrowym wydaniu tygodnika "Podlasiak" nr 26 do 25 czerwca.

Jerzy Trudzik

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: