2 miliony odszkodowania za stadion

2 miliony odszkodowania za stadion

BIAŁA PODLASKA Dwie ważne inwestycje, a więc budowa zadaszenia amfiteatru oraz modernizacja stadionu, wciąż budzą wiele wątpliwości. Już wiadomo, że termin oddania do użytku amfiteatru zostanie wydłużony, pod znakiem zapytania jest także kwestia ministerialnej dotacji na budowę stadionu. Mowa o 10 milionach zł.

Na stadionie wciąż prowadzone są prace inwentaryzacyjne, potrzebne do całkowitego przejęcia obiektu przez miasto, po opuszczeniu placu budowy przez śląską firmę S-Sport. – W zasadzie pozostały nam trwające jeszcze prace geodety w tym zakresie. Zakończony proces inwentaryzacji będzie podstawą do podejmowania dalszych kroków w tej sprawie. Da nam odpowiedź na pytanie, jaka jest wysokość zobowiązań gminy miejskiej w zakresie wykonanych i oddanych prac – powiedział podczas jednej z ostatnich konferencji prezydent Michał Litwiniuk.

Przypominamy, że 7 czerwca ubiegłego roku nastąpiło protokolarne przekazanie przez ówczesnego prezydenta Dariusza Stefaniuka terenu budowy katowickiej firmie S-Sport, która wygrała przetarg. Koszt modernizacji stadionu oszacowano na 40 mln zł, z czego 10 mln miasto pozyskało z Ministerstwa Sportu. Pierwszym etapem miał być parking od strony północnej. Oddanie go do użytku miało nastąpić po niecałych trzech miesiącach, dokładnie 31 sierpnia (koniec całej inwestycji – 8 lipca 2019 roku). Dziś w miejscu parkingu widać jedynie wykop z piaskiem i nowymi latarniami.

Jak dowiedzieliśmy się kilka dni temu, konto miasta zasiliła znacząca kwota – blisko 2 mln zł. Pieniądze te to gwarancja za nienależyte wykonanie kontraktu, pochodzące od zakładu ubezpieczeń Balcia Insurance. O realizację zabezpieczenia wynikającego z zawartej z wykonawcą stadionu umowy wnioskował prezydent Litwiniuk. Niewykluczone, że miasto będzie starało się o wypłatę kolejnej części ubezpieczenia.

Więcej w papierowym i cyfrowym wydaniu Podlasiaka nr 11 od 12 marca

Justyna Dragan, Roman Laszuk

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: