Zrównoważony rozwój powiatu to podstawa

Zrównoważony rozwój powiatu to podstawa

O inwestycjach, realiach funkcjonowania jednostek samorządowych w czasie epidemii oraz wyzwaniach powiatu bialskiego na najbliższe miesiące ze starostą bialskim Mariuszem Filipiukiem rozmawia Monika Pawluk.

Mija dwa i pół od pierwszej w tej kadencji sesji Rady Powiatu, podczas której radni zdecydowali o powierzeniu panu funkcji starosty. Jak podsumuje pan ten okres? Jaki to był czas dla powiatu?

– Był to bardzo specyficzny czas, głównie dlatego, że od ponad roku pracujemy w warunkach pandemii. Wszyscy musieliśmy nauczyć się funkcjonować w nowej rzeczywistości i poznać zasady, jakimi rządzi się stan ogólnego zamrożenia. Niemalże z dnia na dzień życie się zmieniło, a cała aktywność przeniosła się do sieci. Brakuje spotkań na żywo z przedstawicielami instytucji, ale przede wszystkim z mieszkańcami. Ważne, że się to zmienia, a powiat zaczyna odżywać w sferach kulturalnych i sportowych. Mimo wielu niedogodności, ciągle realizowaliśmy zaplanowane inwestycje, a powiat znacznie się zmienił. Mamy na celu stworzenie lepszych warunków do życia mieszkańcom, poprzez poprawę dostępu do infrastruktury, podniesienie poziomu oświaty i ochrony zdrowia, a także zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Z drugiej strony dążymy do stworzenia lepszych warunków rozwoju rolnictwa, podmiotów gospodarczych i indywidualnej przedsiębiorczości.

Które z zadań, jakie udało się dotąd zrealizować, może pan uznać za najważniejsze?

– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim, jako jeden z ostatnich w województwie lubelskim, nie był wyposażony w tomograf komputerowy. Pacjenci z Międzyrzeca musieli być transportowani na to badanie do innych ośrodków – w Białej Podlaskiej, Radzyniu Podlaskim czy Łukowie. Na szczęście starania o pozyskanie dofinansowania na ten cel zwieńczone zostały sukcesem, a jeszcze większą dumą napawa fakt, że od września 2019 r. ruszyły otwarte zapisy dla pacjentów ambulatoryjnych na wykonanie badań tomografii komputerowej. To pracownia, na którą mieszkańcy powiatu czekali od wielu lat.

Mając na względzie ogromne społeczne zapotrzebowanie na świadczenia dla osób wymagających ciągłej specjalistycznej opieki, pielęgnacji i rehabilitacji, podjęto starania o rozwinięcie działalności ZOL-u. Zrealizowano gruntowną rozbudowę nieużytkowanego budynku dawnej szkoły w Łózkach, dostosowano i kompleksowo wyposażono budynek na potrzeby nowoczesnego zakładu, wreszcie przeprowadzono głęboką rewitalizację i dostosowano do potrzeb podopiecznych park o powierzchni około 1 ha, dopełniający całokształt Zakładu. Wartość inwestycji w zakresie ZOL (w ramach unijnego projektu dokonano także doposażenia szpitala powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim w najnowocześniejsze urządzenia do endoskopii, ultrasonografii, laparoskopii i do kardiologicznych prób wysiłkowych), to ponad 10,5 mln zł. W październiku 2020 r. rozpoczął funkcjonowanie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Łózkach, który wypełnia lukę w zakresie świadczeń opiekuńczo-leczniczych. Zakład jest przystosowany do przyjęcia nawet 85 pacjentów. Będzie też docelowo miejscem pracy dla około 60 osób. To dla mnie bardzo duże osiągnięcie i jestem z tego po ludzku dumny.

Spoglądając na mapę inwestycji wykonanych w ostatnich latach, można dostrzec pewną prawidłowość – nowe drogi, chodniki, nowoczesna infrastruktura powstają równomiernie w każdej z gmin. Zrównoważony rozwój powiatu to chyba to, na co czekali mieszkańcy?

Myślę, że zrównoważony rozwój to podstawa. Z każdym rokiem staramy się pozyskiwać coraz większe środki na realizację wyznaczonych zadań, by w każdej gminie i miejscowości była nowoczesna infrastruktura drogowa, chodniki, oświetlenie. W 2019 r. na inwestycje i remonty dróg przeznaczyliśmy niemalże 15 mln zł. Najważniejszymi inwestycjami były przebudowa drogi powiatowej na odcinku Tuczna-Matiaszówka o długości 4,4 km czy przebudowa drogi powiatowej na odcinku Grabanów-Rokitno o długości 13,8 km. Wartość tego dużego przedsięwzięcia opiewała na łączną kwotę 16 mln zł, z czego dofinansowanie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, wyniosło 11,6 mln zł.

W kolejnym roku kwota ta została zwiększona do 36,4 mln zł. Za te pieniądze wybudowaliśmy i przebudowaliśmy 18,5 km dróg, wyremontowaliśmy 19 km, a także wybudowaliśmy 1,6 km chodników. Zrealizowane zostały takie inwestycje jak przebudowa drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania w Klonownicy Małej do skrzyżowania z drogą wojewódzką 698 w Janowie Podlaskim, czy przebudowa dróg w Zabłociu oraz Utrówce. W zeszłym roku podjęliśmy się remontu ponad 40-letniego mostu w Porosiukach za 2 mln zł, w tym 900 tys. zł otrzymaliśmy dotacji z rezerwy ministra. (…)

Cały artykuł do przeczytania w aktualnym – papierowym i cyfrowym wydaniu „Podlasianina” nr 24 na: eprasa.pl

 

Dodaj komentarz

Komentarze

    Brak komentarzy

Zobacz także: